Olet täällä

Luoton kokonaishinnan vertailuun tarvitaan välineitä

Asiakkaani oli ottanut 4 000 euron lainan ja valinnut 83 euron maksuerän. Luoton korko oli 22,5 % ja takaisinmaksuaika 15 vuotta, jolloin kokonaiskustannukseksi tuli lähes 14 900 euroa. Jos asiakas olisi valinnut vain kuusi euroa suuremman, 89 euron maksuerän, olisi lopullinen maksettava kustannus ollut yli 4 000 euroa vähemmän ja takaisinmaksuaika lyhentynyt viidellä vuodella.

Tutkin opinnäytetyössäni luotonantajien yhteiskuntavastuuta asiakkaista kuten, mitä asiakkaiden hyvinvointiin liittyviä riskejä luotonantajat ovat tunnistaneet ja miten he pyrkivät niitä ehkäisemään sekä luotosta perittävien korkojen ja luottoriskin suhdetta vastuullisuuteen.

Oletuksena luotonannossa on, että luotonhakija pystyy arvioimaan, mitkä ovat luotonoton vaikutukset hänen omaan talouteensa. Asiakasesimerkkini perusteella ja velkaantumisen kasvuun verrattuna ei näytä siltä, että kaikki olisivat saaneet riittävät tai selkeät tiedot itselleen edullisimman kuukausierän valitsemiseksi. On hyvin houkuttelevaa valita pienin mahdollinen kuukausierä, jos sen todelliset kustannukset eivät hahmotu.

Vastuullisuusraporteissaan luotonantajat tunnistavat hyvin, että vaikeasti ymmärrettävät sopimusehdot voivat olla riski asiakkaan hyvinvoinnille. Sen sijaan luotonantajat eivät huomioi, että myös muu tuotteiden ja palveluiden riittämätön informointi voi lisätä ylivelkaantumisriskiä.

Vastuullista luotonantoa olisi helppo parantaa kiinnittämällä asiakkaan huomiota paremmin sopimusehtoihin ja erityisesti luoton kokonaishintaan. Verkkosivuilla voisi olla havainnollinen laskuri tai edes esimerkkilaskelmat, jolla asiakas pystyisi jo ennen luoton hakemista vertailemaan luoton lopullisia kustannuksia suhteessa valittuun maksuerään ja takaisinmaksuaikaan. Tämä vertailu olisi hyvä toistaa asiakkaalle vielä ennen sopimuksen tekoa.

Uskon, että asiakkaat harkitsisivat lainan ottamista ja kuukausierän valintaa tarkemmin, mikäli näkisivät luoton lopullisen kustannuksen ja sen vertailun esimerkiksi oheisen taulukon mukaisesti.

laina €

4000 €

4000 €

4000 €

4000 €

korko-%

22,50 %

22,50 %

22,50 %

22,50 %

laina-aika, v

15

10

7

5

kk-erä + kulut 5 €/erä

82,74 €

89,04 €

99,94 €

116,62 €

kokonaiskustannus

14 894,05 €

10 685,37 €

8 395,17 €

6 996,95 €

 

Opinnäytetyö: Luotonantajien yhteiskuntavastuu asiakkaista, Vuorinen Ella (2019)

 

talousasiantuntija Ella Vuorinen

 

 

Ella Vuorinen, talousasiantuntija, Takuusäätiö

 

Ella Vuorinen, Takuusäätiö