Olet täällä

Lasten luodinkestävä kulutus

Takuusäätiön tekemän kyselyn perusteella lasten tarpeet vaikuttavat merkittävästi kulutusluottojen ottamiseen (kuva alla). Tämä ei ole kovin yllättävää. Lasten tarpeisiin liittyvä kulutus ei vaihtele suhdanteiden mukaan samalla tavalla kuin matkailu tai autokauppa. Lapsiin liittyvää kulutusta on kuvattu luodinkestäväksi kuluttamisen kivijalaksi, johon muun kuluttamisen on sopeuduttava. Samoin siihen sopeutuvat rahoitusmallit, niin kuin Takuusäätiön kysely vihjaa.

Kuinka paljon lasten tarpeet ovat vaikuttaneet kulutusluottojen käyttöön perheessäsi -kyselyn tulokset kaaviossa. Vastaukset: Paljon n. 45 %, melko paljon n. 13 %, jonkin verran n. 11 %, ei lainkaan yli 30 %.

Teetimme kyselyn suomalaisille lapsiperheille, joissa on ainakin yksi peruskouluikäinen lapsi (n=1000). Esitimme kyselyssä väitteen: ”Olen tinkinyt omasta kulutuksestani, jotta lasten ei tarvitsisi tuntea häpeää kavereiden edessä?” Ilmiö, johon kysymyksellä halutaan päästä käsiksi, on samankaltainen kuin edellä mainittu rahoittamista koskeva kysymys. Joskin huomiomme kiinnittyi niukkuuden aiheuttaman mahdollisen häpeän tunteisiin.

Vastaajista reilu neljäsosa vastaa olevansa samaa mieltä väitteen kanssa, osuus on yli kaksinkertainen verrattuna yleisimmin käytettyyn lapsiköyhyysasteeseen (11,1%). Täysin samaa mieltä väitteen kanssa oli yli 8 % vastaajista. Vuokralla asuvista yli puolet ja yhden vanhemman perheistä yli 60 % yhtyy väitteeseen. Yhden vanhemman perheistä noin neljäsosa on täysin samaa mieltä väitteen kanssa, osuus on samalla tasolla kuin yhden vanhemman perheiden köyhyysaste.

Kyselymme mukaan vajaa kymmenesosa perheistä on ollut huolissaan, että lasta kiusataan perheen taloudellisen tilanteen tai lapsen vaatteiden, koulurepun tai muun sellaisen takia. Nämäkin osuudet ovat korkeita, mutta eivät niin korkeita kuin kulutuksestaan tinkineiden osuudet. Täysin samaa mieltä oli vain prosentin verran vastaajista. Pikavippien ottamista kertoi harkinneensa vajaa 6 % vastaajista, tämäkin osuus on huomattavasti pienempi, kuin kulutuksestaan tinkineiden osuus.

Toisin kuin jotkut nettikeskustelut antavat ymmärtää, vanhempien rahojen ensisijainen prioriteetti eivät ole rakennekynnet ja rööki. Ei voi täysin sulkea pois sitäkään, että vanhemmat reagoivat jopa yli tarpeen pilkan uhkaan. Omasta kulutuksesta tinkiminen näyttää joka tapauksessa olevan hyvin tavallista. Se koskee paljon suurempaa joukkoa kuin melko paljon huomiota saanut lapsiperheköyhyys. Lasten kulutus ja lapsista johtuva kulutus ovat todellakin melko luodinkestävä perusta. Se on lasten kannalta hyvä asia, toisin kuin se, että kulutuksen rahoittaminen voi johtaa ongelmiin. Kulutus kestää, talous ei välttämättä sitten kestäkään.

Näin saattoi olla myös jonkun nuoruudessa. Mutta ennen ei ollut niin tavallista matkustaa lomalle ulkomaille. Ennen ei ollut joka niemessä ostoskeskusta, sisähuvipuistoa ja kylpylää. Ennen ei matkustettu vain testin voittaneessa istuimessa. Ennen ei harrastaminen maksanut viiden lapsilisän verran kuukaudessa. Tavallisen lapsuuden hinta on noussut. Siksi ei ole suuri ihme, jos lapsiin liittyvä kulutus näkyy velanotossa ja muusta kulutuksesta tinkimisenä.

 

Petri Paju

 

 

Petri Paju, hankepäällikkö, Lastensuojelun Keskusliitto

Petri Paju, Lastensuojelun Keskusliitto