Olet täällä

Kulutusluotot ajavat velallisia yhä hankalampaan tilanteeseen

Velkaongelmien merkittävä syveneminen näkyy Takuusäätiön neuvonnassa. Yhteydenottajien velkamäärät ovat kasvaneet nopeasti viimeisen kahden vuoden aikana. Samaan aikaan ratkaisumahdollisuudet ovat heikentyneet.

Vuonna 2018 yhteydenottajilla oli velkaa keskimäärin 33 800 euroa, mikä oli 5 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 100 000 euron vakuudettomat velkamäärätapaukset kasvoivat 50 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  Takuusäätiö on neuvonut velallisia lähes 30 vuotta, mutta koskaan yhteydenottoja ei ole ollut yhtä paljon kuin viime vuonna, yhteensä yli 43 000.

Velkaongelmista kertovat tilastot, kuten maksuhäiriömerkintäluvut eivät anna koko kuvaa suomalaisten velkaongelmista. Maksuhäiriöisten lisäksi on yhä suurempi joukko vaikeasti ylivelkaantuneita ihmisiä, joilla on edelleen luottotiedot tallella.

Velkakierteet on katkaistava aikaisemmin

Ensimmäistä kertaa säätiön neuvonnan historiassa yli puolet yhteydenottajista kertoo, että edelleen hoitavat velkojaan erilaisin maksujärjestelyin. Tähän asti suurimmalla osalla apua hakevista velat ovat olleet jo perinnässä ja ulosotossa. Muutos kertoo helppoudesta saada vakuudettomia luottoja aikaisempien velkojen yhdistämiseen ja välttyä siten myös maksuhäiriömerkintää.

”Tämä trendi johtaa kuitenkin usein vieläkin hankalampaan velkaongelmaan kuin velkojen hoito ulosoton kautta. Nyt tarvitaan pikaisesti nopeammin reagoivia ja uusia järjestelykeinoja sekä talouspalveluita, jotka tavoittaisivat ihmiset ennen kuin velkaa on liian paljon”, sanoo Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar.

Velka-ahdingosta pääsyä voitaisiin nopeuttaa vapaaehtoisilla ratkaisulla

Viime vuonna reilusti yli puolet apua hakevista ohjattiin ensi sijassa päästämään velat ulosottoon, koska velkaa oli niin paljon. Vielä toissa vuonna 80 prosenttia soittajista ohjattiin selvittelemään jotakin velkojen järjestelymahdollisuutta.

Tällä hetkellä monelle jää ulosoton jälkeen lopulta ainoaksi ratkaisuksi yksityishenkilön velkajärjestely. Velkajärjestelyhakemukset lisääntyivät viime vuonna. ”Näkemyksemme on, että ne tulevat lisääntymään tulevinakin vuosina, kun huomattavan suuria velkamääriään hoitavien ihmiset velat lopulta ajautuvat ulosottoon”, toteaa Pantzar.

Yksityishenkilöiden velkajärjestely on viimesijainen vaihtoehto ja usein pitkäaikainen prosessi. ”Iso osa ylivelkaantuneista on tavallisia työikäisiä kansalaisia, jotka haluaisivat maksaa velkansa, mikäli ne olisivat suhteessa heidän maksukykyynsä. Tähän tarvitaan velkojien vastaantuloa. Velkoja pitäisi kohtuullistaa vapaaehtoisesti lakisääteistä menettelyä ketterämmin”, sanoo Pantzar.

Lisätietoja:

  • toimitusjohtaja Juha A. Pantzar, puh. 050 313 0523, juha.pantzar(at)takuusaatio.fi
  • viestintä- ja neuvontapäällikkö Minna Mattila, puh. 040 545 6569, minna.mattila(at)takuusaatio.fi

Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija, joka auttaa ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun. Se tarjoaa maksutonta neuvontaa, pienlainoja, ratkaisun velkojen yhdistämiseen sekä välineitä raha-asioiden hallintaan. Lisäksi Takuusäätiö vaikuttaa lainsäädäntöön ja muihin rakenteisiin, jotta ne tukisivat ihmisten itsenäistä taloudellista selviytymistä, hallittua luotonkäyttöä ja ehkäisisivät syviin velkakierteisiin ajautumista. Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka toimii pääasiassa Veikkauksen tuella. www.takuusaatio.fi