Olet täällä

Kansalaisten velkaongelmien estämiseen ja vähentämiseen tarvitaan useita rakenteellisia toimenpiteitä

Pääministeri Juha Sipilän asettama eriarvoisuustyöryhmä haluaa vähentää ylivelkaantumista lisäämällä ennaltaehkäisevää talousneuvontaa, säätelemällä kulutusluottojen myöntämistä ja parantamalla nykyistä velkajärjestelyjärjestelmää. Eilen julkaistussa työryhmän esityksessä kiinnetään erityistä huomiota kansalaisten ylivelkaantumiseen, koska se aiheuttaa ongelmia ja kannustinloukkuja yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Työryhmän puheenjohtaja professori Juho Saari kertoi raportin julkistamistilaisuudessa, että ”kotitalouksien ylivelkaantuminen on tämän hetken pahin kannustinloukku Suomessa”.

Kansalaisilta ei voida edellyttää parempaa taloudenhallintaa ja vastuullista luotonkäyttöä, ellei sitä tueta riittävästi erilaisilla rakenteellisilla toimenpiteillä. Ylivelkaantumisen vastaisten toimenpide-ehdotusten valmistelusta on vastannut Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston entisen ylijohtaja Päivi Hentusen kanssa.

”Työryhmän tekemät ehdotukset vähentävät eriarvoisuutta ennaltaehkäisemällä talous- ja velkaongelmia sekä tehostamalla palveluita ongelmavelkojen ratkaisemiseksi ja edistämällä ihmisten pääsyä palvelujen pariin”, kertoo Pantzar.

Talousneuvonta luontevaksi osaksi eri ammattilasten ehkäisevää työtä

Ihmisille on annettava tukea ja apua taloudellisissa kysymyksissä oikeaan aikaan ja mahdollisimman ennakoivasti siellä, missä he asioivat. Työryhmä ehdottaa, että talousneuvonta määritellään lainsäädännöllä osaksi ehkäisevää työtä, jota tehdään muun muassa maakuntien sosiaalityössä, asumisneuvonnassa ja järjestöissä.

Lisäksi se ehdottaa toimenpiteitä, joilla sosiaalinen luototus saataisiin sosiaalityön välineeksi koko maahan varhaisvaiheen talousongelmien ratkomiseen. Sosiaalista luototusta on nyt vain noin 30 kunnassa. Myös talous- ja velkaneuvontatoimistojen mahdollisuudet antaa riittävästi talousneuvontaa velkaongelmien käsittelyn yhteydessä selvitetään. Sillä voidaan tukea ihmisten taloudellista selviytymistä järjestelyiden aikana ja sen jälkeen.

Velkakierteitä voidaan pysäyttää nykyistä aiemmin

Tavallisen kuluttajan on mahdollista kerryttää itselleen kymmenien, jopa satojen tuhansien eurojen vakuudettomat kulutusluottovelat useilta eri luotonantajilta ennen kuin luoton myöntö päättyy ja he lähtevät hakemaan apua. Muun muassa kulutusluottojen korkeat korot johtavat luotonkäyttäjät helposti velkakierteisiin.

Työryhmä esittää kulutusluottojen myöntämistä koskevan lainsäädännön kehittämistä, esimerkiksi korkokaton laajentamista myös yli 2 000 euron suuruisiin luottoihin ja seuraamuksia korkokaton sekä muun kuluttajaluottoja koskevan sääntelyn rikkomiseen. Lisäksi työryhmä suosittaa positiivisen luottotiedon käyttöön ottamista yliluotottamisen ehkäisemiseksi.

Ihmiset on myös saatava neuvontapalveluiden piiriin tarpeeksi ajoissa. Keinoiksi työryhmä on miettinyt muun muassa sähköisen asioinnin kehittämistä ja niin sanottua "määräaikaista hengähdystaukoa" velkojen maksamisesta ja perintätoimista. Lisäksi se esittää selvitettäväksi, miten velkajärjestely tarjoaisi yksityis- ja yrittäjävelallisille nykyistä joustavammin uuden alun.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juha A. Pantzar, Takuusäätiö, puh. 050 313 0523, juha.pantzar(at)takuusaatio.fi

Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti

 

Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija, joka auttaa ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun. Se tarjoaa maksutonta neuvontaa, pienlainoja, apua velkakierteiden katkaisemiseen sekä välineitä raha-asioiden hallintaan. Lisäksi Takuusäätiö vaikuttaa lainsäädäntöön ja muihin rakenteisiin, jotta ne tukisivat ihmisten itsenäistä taloudellista selviytymistä, hallittua luotonkäyttöä ja ehkäisisivät syviin velkakierteisiin ajautumista. Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka toimii pääasiassa Veikkauksen tuella. www.takuusaatio.fi