Uusi Rahat pelissä -hanke edistää taloudellista toipumista rahapelihaitoista

Rahapelaaminen aiheuttaa monenlaisia haittoja, joista taloudelliset haitat ovat useimmiten näkyvimpiä ja pitkäkestoisimpia. Takuusäätiön ja Sosped-säätiön yhteisen Rahat pelissä -kehittämishankkeen (2023–2025) keskiössä on rahapelaamiseen liittyvien taloudellisten haittojen vähentäminen ja ehkäisy.

Rahapelaamiseen liittyvät taloudelliset haitat voivat näkyä esimerkiksi perustarpeista tinkimisenä tai velkakierteeseen ajautumisena. Erityisesti nettipelaajille voi kertyä suuria pelivelkoja lyhyessäkin ajassa, ja myös hyvin toimeentuleva, työssäkäyvä henkilö voi velkaantua nopeasti.

– Ennen kuin pelasin, tienasin ihan hyvin. Rahat riittivät, niitä ei tarvinnut sen enempää ajatella. Kun sitten pelaamiseni syveni rahapeliriippuvuudeksi, rahaa ei koskaan ollut, kuvailee eräs rahapeliriippuvuuden kokemusasiantuntija Sosped-säätiön Pelirajaton-toiminnasta.

Rahapelaaminen haastaa taloutta monilla tavoilla

Hankkeelle on selkeä tarve, mikä on huomattu talousasioissa auttavassa Takuusäätiössä:

– Rahapelaajien osuus on kolminkertaistunut Takuusäätiön takaushakijoissa vuosina 2019–2021. Takaushakemuksia hylätään yhä useammin sillä perusteella, että taloutta haastaa tuloihin nähden liiallinen rahapelien pelaaminen, kertoo Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar.

Kolmivuotisen hankkeen aikana kehitetään taloudellista toipumista edistävää neuvontaa, tietoa ja tukea rahapelihaittoja kokeneille ja kohtaaville. Talousosaamisen lisääminen on yksi hankkeen tavoitteista.

– Raha on erittäin keskeinen elementti rahapelaamisessa ja rahapelihaittoja kohdanneilla on usein tarve taloudelliselle toipumiselle, mutta rahapelihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä ei ole juurikaan huomioitu talousosaamiseen tai velkojen kanssa pärjäämiseen liittyvää näkökulmaa, Pantzar jatkaa.

Taloudenhallinnan näkökulmasta erityisen haitallista on rahapelaamisen aiheuttama rahan arvoon ja rahankäyttöön liittyvien ajatusten ja toimintamallien vääristyminen. Tämä voi ylläpitää haitallista rahapelikulutusta ja hidastaa haitoista toipumista.

– Lopetettuani pelaamisen, taloudenhallintani oli aivan retuperällä. Elämiseen liittyvät laskut menivät suoraveloituksena tilistä, mutta jäljelle jäänyt raha; sen kanssa piti todella opetella kaikki aivan alusta. Kaikki piti budjetoida tarkkaan, jotta ymmärsin ja hahmotin rahan, sen arvon ja riittävyyden. Nostin ylimääräisen rahan käteisenä, sillä minun oli nähtävä raha konkreettisesti, jotta ymmärsin rahan arvon, muistelee rahapeliriippuvuuden kokemusasiantuntija Pelirajaton-toiminnasta.

Talousosaaminen merkittävässä roolissa taloudellisessa toipumisessa

Rahapelihaittoja kokeneet kaipaavat lisää tukea ja välineitä oman taloutensa hallintaan. Heidän tarinansa ovat aina yksilöllisiä.

– Opin myös säästämään, joka oli merkittävä osa taloudellista toipumistani. Vaikka pelaaminen oli loppunut, raha saattoi silti luisua sormien välistä, sillä yritin mm. hyvitellä pelaamistani. Tänä päivänä olen todella hyvä rahankäyttäjä, mutta tie ei ollut helppo, kertoo rahapeliriippuvuuden kokemusasiantuntija Pelirajaton-toiminnasta.

Hankkeen kehittämistyössä olennaisessa osassa ovat kokemustieto ja -asiantuntijuus. Rahapelaamisesta johtuvat taloudelliset haitat kohdistuvat myös pelaajien läheisiin, joten myös he tarvitsevat apua, tukea ja tietoa. Hankkeessa kohdataan läheisiä ja rahapelaajia sidosryhmien, hankekumppaneiden ja erityisesti Sospedin Pelirajaton-toiminnan kautta.

– Yhteiskuntamme on edellisten vuosien aikana ottanut merkittäviä harppauksia rahapelihaittakeskustelussa. Takuusäätiön ja Sosped-säätiön yhteishanke vie omalta osaltaan keskustelua lähemmäs käytäntöä: tiedostamme kyllä jo ongelmat, mutta nyt on aika luoda rakenteita ja käytäntöjä, jotka tukevat omalta osaltaan ihmisten toipumista ja mahdollistavat tiedostavamman rahapelien kulutuskäyttäytymisen, toteaa Sosped-säätiön toiminnanjohtaja Lassi Rajamäki.

Rahat pelissä -kehittämishankkeessa (2023–2025) yhdistyvät Takuusäätiön vahva asiantuntemus talousosaamisen edistämisestä ja velkaantumisen ehkäisystä sekä Sosped-säätiön rahapelihaittoihin liittyvä osaaminen. Hanke edistää rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen suuntaviivoja määrittelevän rahapelipoliittisen ohjelman tavoitteita talousosaamisen edistämisestä ja ylivelkaantumisen torjunnasta. Hanke on STEA-rahoitteinen ja siinä työskentelee 50 % projektipäällikkö ja kaksi hankesuunnittelijaa.

 Lisätietoja:

Aura Pylkkänen, projektipäällikkö, Takuusäätiö, aura.pylkkanen(at)takuusaatio.fi, puh. 050 352 6210

Jenna Mäkelä, hankesuunnittelija, Sosped-säätiö, jenna.makela(at)sosped.fi, puh. 044 420 2920

Teresa Tenkanen, hankesuunnittelija, Takuusäätiö, teresa.tenkanen(at)takuusaatio.fi, puh. 050 568 9076