Nuorilla on eri lähtökohdat raha-asioiden hoitamiseen – yhä useampi nuori hakee apua maksuvaikeuksiinsa

Maksuvaikeuksissa olevien, alle 25-vuotiaiden nuorten yhteydenotot Takuusäätiöön ovat lisääntyneet merkittävästi. Heitä on neuvottu vuoden alusta lähes yhtä paljon kuin koko vuoden 2020 aikana.* Jos kotoa saatu tuki puuttuu, tarvitaan nuoria kohtaavien ammattilaisten apua.

Kesäkuussa julkaistiin Itlan, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tutkimus nuorten aikuisten maksuhäiriömerkinnöistä. Sen mukaan maksuhäiriömerkinnän saaneilta nuorilta puuttui vanhempien taloudellinen tuki ja heidän lapsuudenkodissaan oli myös muita kuormittavia tekijöitä.

Takuusäätiön neuvonnassa otetaan alle 25-vuotiaiden nuorten kanssa puheeksi vanhempien mahdollisuus auttaa aina, jos nuorilla on suhteellisen pieniä laskurästejä tai velkoja. ”Nuoret vastaavat usein, etteivät vanhemmat voi auttaa omien velkojensa tai pienten tulojensa vuoksi. Myös talousosaamisen puute ja asenteet sekä huono-osaisuuden kasautuminen tulevat keskusteluissa esiin”, kertoo Takuusäätiön viestintäpäällikkö Minna Mattila.

Itsenäistyvä nuori voi joutua pitkäaikaisiin ja lisääntyviin velkaongelmiin, ellei hän voi saada tarvittaessa edes pientä taloudellista tukea tai talousohjausta. ”Monella näin nuorella velkaantuminen on lähtenyt vain muutamien kymppien tai satasten laskurästeistä”, sanoo Mattila.

Nuorilla on korkea kynnys avun hakemiseen. Usein he eivät tiedä, mistä apua saa tai tohdi hakea sitä. Yllättävän usein läheinen tai ammattilainen ottaa nuoren puolesta yhteyttä. Joka neljännessä alle 24- vuotiaan nuoren asiaa koskevassa yhteydenotossa soittaja tai chat-keskustelija on läheinen tai ammattilainen. Valitettavasti nuorilla on silloin jo tarpeettoman paljon velkaa. Varhaisempi ohjaaminen raha-asioissa on tärkeää.

Eri lähtökohdista -kampanja avaa nuorten ajatuksia raha-asioista ja tuen tarpeista

Miten ammattilaiset ja muut aikuiset voisivat sitten tavoittaa paremmin itsenäistyviä nuoria, jotta vakavia maksuongelmia ei syntyisi? Takuusäätiössä lähestyttiin kysymystä kuuntelemalla, mitä nuorilla itsellään on tähän sanottavanaan.

Takuusäätiön Eri lähtökohdista -minidokumentissa kolme nuorta aikuista kertoo lähtökohdistaan hoitaa raha-asioitaan. He kertovat myös, millaista tukea he olisivat aikuisilta toivoneet, kun raha-asiat alkoivat mennä solmuun. Talousongelmille riskialttiit nuoret voidaan tavoittaa paremmin, kun ymmärretään, miten erilaisista lähtökohdista nuoret hoitavat raha-asioitaan ja millaista tukea he itse toivoisivat. Minidokumentin on ohjannut Sami Kieksi.

*Ingressissä korjattu tieto yhteydenottajien määrästä. Elokuun lopussa Takuusäätiössä oli neuvottu 111 alle 25-vuotiasta nuorta, kun koko vuoden 2020 aikana neuvottiin kaikkiaan 130 alle 25-vuotiasta.