Kysy rohkeasti, kuuntele kärsivällisesti – vinkit ammattilaisen työarkeen

Vuoden lopulla on hyvä hetki tarkastella mennyttä ja tulevaa. Jos koet, että kaipaat työhösi välineitä erityisesti rahasta puhumiseen, löydät siihen helpotusta keräämistämme vinkeistä.

Alla olevat kohdat on eri ammattilaisten suosittelemia tapoja ottaa raha-asiat puheeksi. Vaikka kyseessä on Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeessa (ASTA) hyväksi havaittuja keinoja, sopivat ne hyvin myös monelle muulle ammattilaiselle.

Poimi sopivat työkalut ja tee vuosihuolto omalle työllesi.

1. Kysy rohkeasti rahatilanteesta

Usein valttia on kysyä rohkeasti vaikealtakin tuntuvasta aiheesta. Jos esimerkiksi käy ilmi, että velkaa tai vuokrarästiä on kertynyt, on ensimmäinen askel ottaa puheeksi velkaantumisen syy.

Voit esimerkiksi kysyä, onko elämäntilanteessa tapahtunut jokin muutos, ovatko mahdolliset etuudet haettuna ja ajan tasalla tai maksetaanko tuloista ensin ensisijaiset menot, kuten vuokra, sähkölasku, ruoka ja lääkkeet. Toisinaan voi olla hyvä myös ottaa puheeksi muita velkaannuttavia tekijöitä, kuten asenteita rahankäyttöä kohtaan tai vaikkapa tyyliä käyttää rahaa vapaa-ajalla. Usein vuokran maksamatta jäämiseen löytyy jokin syy, jonka voitte ottaa yhdessä työstettäväksenne.

2. Huomioi onnistumiset

Huomioi ja anna palautetta, kun vuokranmaksu on onnistunut. Mikäli voit vaikuttaa mahdollisen vuokravelan takaisinmaksusuunnitelmaan, pidä huoli siitä, että suunnitelma on realistinen. Kun kuukausierät ovat sopivan kokoiset, on maksusuunnitelmassa helpompi pysyä. Jos velan takaisinmaksuerät ovat liian suuria, se voi estää maksusopimuksessa pysymisen tai pahimmillaan velkaannuttaa lisää.

3. Kohtaa empaattisesti

Empaattinen kohtaaminen on erityisen tärkeää. Sanavalinnoilla, sävyllä ja omilla asenteillakin on painoarvoa. Miksi -alkuiset kysymykset saatetaan kokea syyllistävinä, vaikka usein asioiden kysyminen suoraan onkin paras ja tehokkain keino lähteä liikkeelle. Mitä tapahtui? -kysymys voi antaa keskustelukumppanille mahdollisuuden kertoa tilanteestaan omin sanoin.

4. Kuuntele kärsivällisesti

Koska rahaan liittyy paljon tunteita ja asenteita, voi siitä puhuminen nostaa voimakkaitakin tunteita pintaan. Toisten tunteet ovat todellisia, ja on hyvä pysähtyä kuuntelemaan myös negatiivisia tunteita. Voi olla, että velkaantuneella ei ole ketään muuta, kenen kanssa puhua rahahuolista. Kaikkeen ei tarvitse olla valmista vastausta, vaan vuorovaikutus ja emotionaalinen tuki kantavat jo pitkälle.

5. Kannusta ja tue elämänmuutoksessa

Rahankäytön muuttaminen vaatii aikaa ja motivaatiota. Usein velkaantuminen tapahtuu vähitellen pidemmän ajan kuluessa, eikä nopeita ratkaisuja välttämättä ole. Kannustus ja tuki voivat olla ratkaisevassa roolissa, kun tavoitellaan elämänmuutosta ja raha-asioiden haltuunottoa.

 


Takuusäätiön ASTA-hanke päättyy vuonna 2021. Tärkeät opit asumisen ja talousneuvonnan parissa työskenteleville on koottu yhteen Vuokra-asukkaiden talousneuvonnan työkalupakkiin.

Tutustu työkalupakkiin, kun kaipaat päivittämistä, tukea tai uusia työkaluja asiakastyöhön ja sen kehittämiseen.