Kestävämpää arkea rahalla?

Keskiluokan kulutus kuvataan julkisessa keskustelussa talouden rattaita pyörittävänä ja normaalina. Pienituloisten arki taas näyttäytyy materialistisena yli varojen elämisenä, kun tuloilla ei tulla toimeen.

Kestävät talouspolut -hankkeessa olemme kohdanneet taloudellisesti haavoittuvissa tilanteissa eläviä ihmisiä. Kirpputorit, kauppojen punalaputetut tuotteet ja hävikkiruokajaot ovat hankkeessa kohtaamiemme ihmisten arkea. Ekologisesti kestävä kulutus on pienituloiselle usein pakko, ei valinta. Samaan aikaan tulot voivat olla riittämättömät elämiseen ja niukkuus rajoittaa arkea.

Kestävän kulutuksen ja kasvun rajat

Tutkitusti suurempi kulutus tuo mukanaan suuremman ilmasto- ja ympäristökuorman. Mitä enemmän käytämme rahaa, sitä enemmän aiheutamme päästöjä ja kulutamme luonnonvaroja. Ristiriitaa, jossa talouskasvu ylittää ekologisen kestävyyden rajat ja jossa hyvinvointi jakautuu epätasaisesti, on pyritty ratkomaan donitsitalouden mallilla. Donitsitalous ottaa huomioon maapallon ekologiset rajat ja varmistaa kaikille riittävän sosiaalisen perustan globaalisti.

Kun budjetointi ei ole ratkaisu

Talousneuvonnan ytimessä on perinteisesti ollut budjetointi eli menojen ja tulojen suunnittelu. Ihmisiä, joilla ei ole tarpeeksi rahaa kohtuulliseen elämiseen, neuvotaan suunnittelemaan menonsa entistä tarkemmin. Tämä tuli esille myös Ylen Hyvin sanottu -kyselyn vastauksissa. Kun ihmisen rahatilannetta tarkastellaan vain budjetoinnin kautta, ohitetaan rakenteelliset ja ylisukupolviset tekijät, joita pienituloisuuden tai esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjen taustalla on.

Kestävät talouspolut -hankkeessa olemme pohtineet ekososiaalisen talousneuvonnan mielekkyyttä kohdatessamme pienillä tuloilla eläviä ihmisiä eri elämäntilanteissa. Ekososiaalisuus viittaa ajatteluun, jossa ihmistä ei ole olemassa ilman luontoa. Ekososiaalisessa ajattelutavassa sekä luonto että ihmisyys ovat itseisarvoja.

Olemme päätyneet siihen, että pyrimme ekososiaalisella talousneuvonnalla vahvistamaan talousneuvonnan osallistujien voimavaroja ja luontosuhdetta, mahdollistamaan virkistäviä kohtaamisia sekä oivalluksia herättäviä yhteisiä keskusteluja ja pohdintoja.

Kuka tarvitsee ekososiaalista talousneuvontaa?

Pienillä tuloilla elävä tuntee usein tulonsa ja menonsa varsin hyvin selvitäkseen arjessa. Väitän, että useimpien keski- ja hyvätuloisten hyvä taloudenhallinta perustuu budjetoinnin sijaan siihen, että heillä on riittävästi rahaa elämiseen. Hankkeen aikana olemmekin useasti todenneet, että ekososiaalista talousneuvontaa tarvitsisivatkin keski- ja hyvätuloiset ihmiset. Ekologisesti kestävämpää arkea kun ei voi ostaa rahalla.

 

Kirjoittaja: projektiasiantuntija Venla Toivonen, Kestävät talouspolut -hanke, Takuusäätiö

Kuvituskuva: Unsplash