Käsitys työhyvinvoinnista on syytä päivittää 2020-luvulle

Työntekijöiden hyvinvointia tuetaan työpaikoilla monin eri keinoin. Taloudellinen hyvinvointi on kuitenkin saanut osakseen vain vähän huomiota. Takuusäätiön talousasiantuntijat Marjut Puputti ja Marika Haikola peräänkuuluttavat työhyvinvoinnin päivittämistä 2020-luvulle.

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta työhyvinvointi? Yleisen määritelmän mukaan se koostuu työstä ja sen mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Hyvinvointi puolestaan koostuu fyysisestä, psyykkisestä, taloudellisesta, sosiaalisesta, henkisestä ja ammatillisesta hyvinvoinnista. Näistä monia osa-alueita tuetaan jo monilla keinoilla: lainsäädäntö tuo turvaa terveyteen ja turvallisuuteen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen moni työnantaja tarjoaa mm. lounas-, liikunta- ja kulttuurietuja. Sen sijaan taloudellinen hyvinvointi on saanut osakseen vain vähän huomiota, vaikka kotitalouksen velkaantuminen (ja ylivelkaantuminen) on noussut isoksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi.

Talousvaikeudet lisäävät riskiä sairastua mielenterveyshäiriöihin

Helsingin yliopiston tutkimus nuorten aikuisten kokemuksista taloudellisista vaikeuksista kertoo, että rahahuolet heikentävät hyvinvointia vuosiksi eteenpäin. Velkaongelmat aiheuttavat taloudellisten seurausten lisäksi huolta, häpeän tunnetta, ahdistusta ja sosiaalisia ongelmia. Talousvaikeuksissa olevilla on myös tutkitusti suurempi riski sairastua mielenterveyden häiriöihin, ja toisin päin. Mielenterveyden häiriöiden vuoksi työelämän ulkopuolelle ajautuu vuosittain suuri joukko nuoriakin työtekijöitä, ja trendi on kasvava. Mielenterveyttä tukevien palveluiden tarpeeseen ovatkin jo jotkin työnantajat havahtuneet.

On aika päivittää käsitys työhyvinvoinnista 2020-luvulle, ja ottaa mukaan toimet taloudellisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Taloudellinen hyvinvointi tarkoittaa turvallisuuden tunnetta ja tunnetta oman talouden hallinnasta; se on pärjäämistä arjessa, samalla yllättäviin tilanteisiin ja tulevaan varautuen. Hyvinvoinnin ajallinen näkökulma on siis paitsi tässä ja nyt, myös tulevaisuudessa.

Koronapandemian myötä taloushuolet lisääntyvät

Takuusäätiön ja Tradekan Palkka Haltuun -yhteistyöhankkeessa tuodaan taloudellista hyvinvointia työpaikoille tarjoamalla tietoa, neuvontaa ja kestäviä ratkaisuja velkaongelmiin. Maksuvaikeuksista ei kovin helposti haluta puhua edes läheisille, ja siksi moni painii rahapulmien kanssa liian kauan yksin. Olemmekin korostaneet ihmisen kohtaamisen merkitystä; asiantuntijaan saa yhteyden matalalla kynnyksellä ja neuvoja annetaan yksilöllisesti kunkin omaan tilanteeseen.

Muillakin työpaikoilla tarvitaan nyt toimia, joilla työntekijöiden taloudellista hyvinvointia voidaan tukea. Koronapandemia toi monelle työntekijälle huolen taloudellisesta pärjäämisestä, joten asia on tällä hetkellä myös mitä ajankohtaisin. Työntekijät ovat yritysten tärkein voimavara. On yritys suuri tai pieni ja sijaitsi se missä päin Suomea tahansa, kaikkia yrityksiä yhdistävä tekijä on halu pitää huolta työntekijöistään. Tämän päivän ja tulevaisuuden työhyvinvoinnin pakettiin kuuluu oleellisena osana myös taloudellinen hyvinvointi.