Aikaa olla kotona - aikaa tarkkailla raha-asioita

Äkillinen normaalin arjen muuttuminen aiheuttaa ikäviä asioita meistä jokaisen elämään. Tämä poikkeusaika voi kuitenkin olla hyvä hetki ottaa raha-asiat tarkasteluun.

Takuusäätiö ja Marttaliitto muistuttavat, että kotona vietetty aika on oivallinen hetki tarkastella omaa kulutustaan ja miettiä siihen liittyviä prioriteetteja uudella tavalla.

Puhu rahasta perheen kesken

Rahasta ja erityisesti rahaan liittyvistä vaikeuksista on vaikea puhua. Puheeksi ottoa vältellään niin ystävien, puolison kuin lastenkin kanssa. Puhumattomuus kuitenkin kärjistää ongelmia. Takuusäätiö ja Marttaliitto tarjoavat apua ja vinkkejä raha-asioiden puheeksi ottoon perheen kesken.

  • Selvittäkää taloutenne kokonaistilanne käymällä läpi tulot ja menot niin henkilökohtaisella kuin perheenkin tasolla. Keskustelkaa yhdessä siitä, miten talous pysyy tasapainossa mahdollisten muutosten alla.
  • Tehkää selkeä suunnitelma siitä, miten menot jaetaan tulevina kuukausina. Pohtikaa yhdessä, vaatiiko nykyinen menorakenne muutoksia myös poikkeustilanteen väistyttyä.
  • Jos nykyinen taloudellinen puskuri ei ole riittävä, pohtikaa miten sitä voisi tulevaisuudessa vahvistaa.
  • Lapset ja nuoret oppivat tutkimusten mukaan rahankäytön malleja kotona. Aika kotona on hyvä hyödyntää myös rahasta puhumiseen jälkikasvun kanssa. Kun nuoren aika esimerkiksi ostoskeskuksissa ja kahviloissa nyt vähenee, voitte yhdessä miettiä, paljonko tämä säästää rahaa ja mihin muuhun nämä rahat voisi käyttää.
  • Jos rahat hupenevat poikkeustilanteessa nettikauppoihin on hyvä pysähtyä pohtimaan, mistä tämä kertoo. Shoppailenko vain shoppailun ilosta vai peitänkö sillä ahdistustani epävarmoina aikoina?

Välttämätön, tarpeellinen vai turha?

Normaalin arjen äkkipysähdys mahdollistaa myös omien kuluttamistapojen kriittisen tarkastelun. Etätöissä ja kotitoimistolla oleminen mahdollistaa monien arjen menojen karsimisen.

Mieti tai selvitä esimerkiksi tiliotteesta, mikä kaikki normaaliin kulutukseesi kuuluva on jäänyt poikkeustilan myötä pois. Jaa tämän jälkeen nämä pois jääneet menot kolmeen kategoriaan: välttämättömiin, tarpeellisiin ja turhiin. Välttämättömät menot kuuluvat tulevaisuuteenkin, tarpeellisia menoja kannattaa tarkastella kriittisemmin ja turhat menot voit jättää pois myös arjen palattua uomiinsa.

Turhista menoista säästyneillä rahoilla voit esimerkiksi perustaa vararahaston mahdollista poikkeustilan pitkittymistä varten.

Poikkeusaika vaatii laaja-alaista tukea

Paikallisten pienyrittäjien tukeminen on tärkeää erityisesti vaikeina aikoina. Takuusäätiö ja Marttaliitto kannustavat kotitalouksia suosimaan paikallisia yrityksiä, mutta oman talouden sallimissa rajoissa. Kriisin hetkellä liiketoiminnan turvaaminen ei voi olla kuluttajien toiminnan varassa. Joustavuutta ja tukea tarvitaan erityisesti vuokranantajien, rahoittajien ja yhteiskunnan toimesta.

Lisätietoja:

Takuusäätiö: kehittämispäällikkö Minna Markkanen, puh. 050 599 6305, minna.markkanen(at)takuusaatio.fi
Marttaliitto: hankekoordinaattori Erkki Ukkola, puh. 050 406 7932, erkki.ukkola(at)martat.fi