Lausunto: Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Takuusäätiö ja Marttaliitto antoivat lausunnon ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Takuusäätiö ja Marttaliitto pitävät nyt käsiteltävänä olevaa esitystä erittäin tärkeänä ja odotettuna edistysaskeleena rahapelitoiminnan sääntelyn edistämiseksi ja rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

Lue Lausunto: Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (pdf-tiedosto) (2.2.2021)