Olet täällä

Ovatko kulutusmenosi kohtuulliset?

Eräs tapa arvioida omien kulutusmenojen kohtuullisuutta on verrata niitä käyttövaroihin, jotka hyväksytään erilaisissa velkajärjestelyiden maksuohjelmissa. Niissä käyttövaroja kutsutaan elinkustannusmenoiksi. Ne tulevat velkajärjestelylaista ja ovat käytössä tuomioistuimen vahvistamassa maksuohjelmassa.

Velkojat käyttävät näitä samoja elinkustannusmenoja myös sopiessaan velallisen kanssa velkojen maksuohjelmasta ilman tuomioistuinkäsittelyä eli niin sanotuissa vapaaehtoisissa velkajärjestelyissä.

Täältä voit tarkistaa, miten paljon sinulle ja perheellesi saisi jäädä rahaa käyttömenoihin velkajärjestelyn elinkustannusmeno -periaatteen mukaisesti laskettuna.

Vastaavanlainen laskelma tehdään myös toimeentulotuessa, mutta siinä käyttömenoihin varataan rahaa vielä hieman vähemmän.

Sen sijaan ulosoton laskemat poikkeavat täysin velkajärjestelyissä tai toimeentulotuessa käytössä olevista laskelmista. Ulosotossa on tietyt suojaosuussummat, mutta ne eivät turvaa asumis- ja muita perusmenoja. Ulosmittauksen jälkeen rahaa ei siis välttämättä jää riittävästi elämiseen ja asumiseen, ei edes niin paljon kuin toimeentulotukilaskelman mukaan pitäisi jäädä. Jos näin käy, on haettava toimeentulotukea, sillä siinä huomioidaan ulosoton vaikutus käytettävissä oleviin tuloihin.

 

Palautetyökalu