Velat

Jotta voisit selviytyä veloistasi, sinun täytyy tietää mihin ja kuinka paljon sinulla on velkaa. Veloista ei ole olemassa yhtä rekisteriä, joten voit joutua selvittämään velkatietojasi useasta eri paikasta. Samoja velkoja voi myös löytyä useammasta eri paikasta, esimerkiksi perintätoimistosta ja ulosotosta.

Voit kerätä tietoja veloistasi alla olevan ohjeen avulla tai tutustu oppaamme, jossa kerrotaan tarkemmin velkojen selvittelystä. Voit tilata yksittäisen oppaan maksutta käyttöösi täältä.

1. Kokoa tiedot veloistasi velkalistaan

Velkalista auttaa sinua näkemään velkojen kokonaistilanteen. Merkitse listaan velat sitä mukaan, kun saat niistä tietoja. Ole tarkkana ja vertaa velkojen tietoja keskenään, jotta et merkitse samaa velkaa useamman kerran.

Voit käyttää apuna alla olevaa valmista velkalistalomaketta tai opastamme, jonka lopusta löydät myös lomakkeen.

2. Aloita tietojen kerääminen

a. Kotoa löytyvät laskut ja tositteet

Käy läpi

  • pankkitiliotteet
  • maksamattomat laskut
  • velkojilta, perimistoimistoilta tai ulosotosta viimeksi saamasi laskut ja maksuhuomautukset
  • haastehakemukset ja velkasopimukset

Saatat löytää kaikki tarvittavat tiedot kotoa, mutta usein niitä pitää etsiä muualtakin. Jos et löydä kaikkia tietoja kotoa, jatka velkojen tiedustelua alla olevista paikoista.

b. Velkojen ja perintätoimistojen saldotodistukset

Mieti, mihin paikkoihin saattaisit olla velkaa. Pyydä velkojilta tai perintätoimistoilta saldotodistukset eli yhteenvedot veloistasi, jotta saat tiedot velkojesi määristä.

Jos et tiedä, mihin olet velkaa, pyydä todistukset mahdollisimman monelta perintätoimistolta. Täältä löydät suurimpia Suomessa toimivia perintätoimistoja. Saldotietoja voi pyytää osalta velkojista sähköisiä palveluita käyttämällä. Tarkemmat tiedot löytyvät velkojien nettisivuilta. Tai voit käyttää saldotietojen pyytämiseen tätä lomakketta.

Kirjoita tiedot veloista velkalistaan sitä mukaa, kun saat vastaukset saldopyyntöihin.

c. Luottotietorekisteriote

Pyydä luottotietorekisteriotteet luottotietoja ylläpitäviltä yrityksiltä. Ne ovat Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy. Kummankin yrityksen listassa on pääosin samat tiedot, mutta toisinaan velka voi näkyä vain toisen yrityksen rekisterissä.

Luottotietorekisteriotteesta näet viimeisimmät velat, joista on tullut merkintöjä. Tarkista, ovatko ne jo velkalistallasi. Otteessa olevien velkatietojen perusteella saatat löytää velkoja, joista et ole vielä kysynyt saldotietoja. Selvitä näiden velkojen saldotiedot velkojilta. Lisää uudet velat velkalistaan.

Rekisteriotteesta näet velkojen lisäksi myös sen, kenelle mahdollisia tietoja on luovutettu viimeisen 12 kuukauden aikana.

Huom. Älä turhaan maksa otteesta, sillä lain mukaan saat sen ilmaiseksi 12 kuukauden välein.

d. Ulosottoasiat-tuloste

Jos sinulla on tai on ollut velkoja ulosotossa, pyydä ulosottovirastosta Velallisen ulosottoasiat -tuloste. Tulosteesta näet

  • velat, joita sinulta peritään ulosotossa tällä hetkellä ja niiden jäljellä olevat euromäärät
  • velat, jotka on siirretty takaisin velkojalle perittäviksi
  • kokonaan ulosoton kautta maksetut tai vanhentuneet velat

Tilaa tuloste oikeushallinnon asiointipalvelusta. Valitse sieltä velallisen kohdalta ”Velallisen ulosottoasiat -tuloste”. Jotta voit tilata sähköisen velallisen ulosottoasiat -tulosteen, sinun tulee ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit -palvelu. Voit pyytää velallisen ulosottoasiat -tulosteen myös kirjallisesti tällä lomakkeella.

Löydät alta ohjeen, joka auttaa ulosottoasiat-tulosteen lukemisessa.

Vertaa ulosoton tietoja tietoihin, jotka sinulla jo on. Merkitse sitten puuttuvat velat velkaluetteloon.

Kaikki velat eivät löydy ulosoton listalta

Vaikka sinulla olisi ollut ulosotto pitkään tai jonkin aikaa, osa veloista voi olla edelleen vain velkojilla eli yleensä perimistoimistossa. Selvittele siis huolella velkoja myös näiltä. Sinulta peritään näitä velkoja joka tapauksessa viimeistään kolmen tai viiden vuoden päästä joko ulosoton kautta tai muuten.

e. Verovelkatodistus

Jos sinulla on verovelkaa, pyydä verovelkatodistus Verovirastosta. Siitä näet kaikkien verovelkojesi vero- ja maksuunpanovuodet. Sillä on merkitystä, kun arvioidaan, milloin verovelat vanhentuvat. Todistus on maksuton. Merkitse verovelat velkalistaan.

f. Rikosvahinkotiedustelu/sakkorekisteripyyntö

Oikeusrekisterikeskus perii sakkoja ja valtiolle kuuluvia korvauksia. Lisäksi se perii rikoksentekijältä niitä korvauksia, jotka Valtiokonttori on hänen puolestaan maksanut rikoksen uhrille.

Jos sinulla on maksamattomia rikosoikeudellisia velkoja (käräjäoikeuden määräämät sakot ja korvaukset), lähetä Oikeusrekisterikeskukselle rikosvahinkotiedustelu/sakkorekisteripyyntö. Oikeusrekisterikeskukselta saat saldotodistuksen kaikista siellä olevista veloistasi. Sen voit tilata maksutta kerran 12 kuukaudessa. Lisää maksamattomat sakot ja korvaukset velkalistaan.

3. Ratkaisua ei tarvitse löytää yksin

Kun tiedät velkojesi määrän, ota yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan tai Takuusäätiön maksuttomaan Velkalinja-puhelimeen tai chattiin. Saat sieltä neuvontaa ja apua, miten velkatilanteesi voidaan ratkaista.

Palautetyökalu