Tulot ja menot

Kokoa kotoa löytyvät paperit ja sähköisistä palveluista löytyvät tiedostot, joissa on tulo- ja menotietoja. Jos kaikki tositteet eivät ole tallessa, muistele, mitä tuloja ja menoja sinulla ja perheelläsi on. Tarkista tiedot, kun saat niihin liittyvää tietoa seuraavan kerran.

Tulot

Kun selvität tulotietojasi, kerää

  • palkkalaskelmat pää- ja sivutuloista
  • päiväraha-, eläke-, asumistuki-, toimeentulotukipäätökset
  • muut ilmoitukset, joissa on annettu tiedoksi maksettavat sosiaalietuudet tai muut tulot.

Voit tarkistaa tulotietoja tarvittaessa tiliotteelta.

Menot

Kokoa kaikki laskut: sähkö-, vesi-, vakuutus-, lehti-, puhelin-, nettiliittymä- ja muut laskut sekä vuokrakuitit. Myös tiliotteista näet, mitä laskuja olet maksanut.

Kaikista säännöllisistä menoista ei tule laskua, kuten matkakulut tai lounasruokailu. Palauta myös tällaiset vakiintuneet menot mieleesi. Arvioi ruokamenosi esimerkiksi pankki- tai etuuskortin tiliotteen perusteella. Myös tiliotteilta näet menotietoja.

Tutustu Pennoon!

Menojen ja tulojen selvittämisessä voit käyttää paperista Penno-työkirjaa tai sähköistä penno.fi -sovellusta. Molemmat auttavat arkimenojen hahmottamisessa ja oman talouden hallinnassa. Paperisen Pennon voit tilata maksutta täältä (lomakkeen kohta: Penno, selvitä rahatilanteesi -työkirja).

Katso, miten pääset alkuun Penno.fi -sovelluksen käytössä

Palautetyökalu