Olet täällä

Arkimenot, asuminen ja liikkuminen

Kuluttajatutkimuskeskuksen viitebudjetit sisältävät erilaisia arkimenojen ryhmiä, kuten ruoka, vaateet, kodinkoneet, henkilökohtainen hygienia, vapaa-aika ja harrastukset. Niiden lisäksi on omat menoryhmät myös liikkumiselle ja asumiselle.

Arkimenot

Oletko tarkastellut, paljonko ihan tavalliset arjen menot, kuten ruoka, vaatteet, tietoliikennemaksut vievät budjetistasi? Viitebudjettien mukaan esimerkiksi pikkulapsiperheessä, jossa on kaksi lasta, arkimenojen määräksi on laskettu yli 1400 euroa kuukaudessa ja yksin asuvalla yli 65-vuotiaan noin 500 euroa.

Arjen valinnoilla voit vaikuttaa menojen määrään. Martoilla on tarjolla vinkkejä muun muassa edulliseen ja hyvään kotiruokaan sekä siihen, miten kulut on mahdollista laittaa kuriin.

Asuminen

Asumisen kustannukset ovat jo pitkään olleet suurin menoerä kotitalouksien kulutuksessa. Oheisesta taulukosta näet eri tyyppisten asuntojen keskivuokrat kunnan tai kaupungin koon mukaan jaoteltuna. Asuntojen neliömääräinen koko on määritelty kohtuullisen kulutuksen viitebudjeteissa. Miltä omat asumiskustannuksesi vaikuttavat suomalaisiin keskivuokriin verrattuna?

Alue

Yksiö € / kk

Kaksio € / kk

Kolmio € / kk

Neliö € / kk

Helsinki

738

922

1176

1490

Pääkaupunkiseutu

733

896

1128

1426

Yli 100 000 asukkaan kunta

594

724

932

1180

Muu Suomi

487

605

740

952

Koko maa

571

684

856

1106

Lähde: Tilastokeskus 2018

Liikkuminen

Liikkumisen kustannuksissa on suuria eroja riippuen siitä, mitä kulkuvälinettä pääasiassa käyttää. Julkinen liikenne ja pyöräily ovat verrattaen huomattavasti halvempia suhteessa auton käyttöön. Toisaalta maantieteelliset eroavaisuudet, julkisen liikenteen saatavuus, matkojen pituus sekä kotitalouden tarpeet tekevät toisinaan yksityisautoilusta ainoan varteenotettavan vaihtoehdon. Alla olevaan taulukkoon on koottu kohtuullisen kulutuksen viitebudjettien mukaisia esimerkkikustannuksia eri liikkumistapojen suhteen.

Liikkumistapa

Julkinen liikenne

Polkupyörä (huolto ja varusteet)

Auton käyttö

Hinta € / kk

55

8

450

Mikäli pyöräily tai julkinen liikenne eivät voi korvata yksityisautoilua kotitaloudessasi täysin, kannattaa miettiä voisitko esimerkiksi suosia kimppakyytejä tai kulkea osan lyhyemmistä matkoista polkupyörällä. Lisää hyviä keinoja säästää liikennekuluista löydät esimerkiksi Marttakoulusta.

Seuraa arjen menoja Pennolla!

Penno on maksuton ja helppo tapa seurata rahankäyttöä. Kun kirjaat siihen menosi ja tulosi, pysyt rahatilanteesi tasalla. Kirjaudu sovellukseen osoitteessa penno.fi tai tilaa työkirja Takuusäätiöstä.

 

Palautetyökalu