Olet täällä

”Ihminen on yksin, eikä jaksa” – ammattilaisten näkemyksiä päihdekuntoutujien talousongelmista

Takuu-Säätiön Talouspolku-hankkeessa selvitettiin päihdealan ammattilaisten näkemyksiä päihdekuntoutujien velkaongelmien ja taloudenhallintapalveluiden nykytilanteesta. Kyselyyn vastanneiden reilun parinkymmenen päihdealan ammattilaisen mukaan talous- ja velka-asiat tulevat asiakastyössä esille usein. Päihdekuntoutujien ongelmat ovat hyvin monisyisiä ja toisiinsa linkittyviä.

Päihteiden käyttö itsessään nähtiin yhdeksi keskeiseksi syyksi velkaantumiselle ja heikolle taloudenhallinnalle. Lisäksi myös päihdekuntoutujien osaamattomuus raha-asioissa ja yhteiskunnassa toimimisessa voi johtaa talousongelmiin.

”Päihdejaksojen aikana laskut jäävät maksamatta, rahat menevät päihteisiin, päihtyneenä tulee otettua pikavippejä, unohtuu ilmoittautumiset ja tapaamiset työvoimahallintoon”

”Velat lisäävät stressiä ja tulee tunne siitä, ettei pärjää.”

Vastaajien mukaan tyypillistä päihdekuntoutujien tilanteille on myös ongelmien kasautuminen. Lisäksi moni kokee osattomuutta yhteiskunnassa. Kuntoutujan tilannetta hankaloittavat useat konkreettiset syyt, kuten asunnottomuus, pienituloisuus ja maksuhäiriömerkinnän vaikutukset.

”Elämän yleinen sekasortoisuus. Kuntoutujan elämä on usealla eri alueella sekaisin.”

”Tilanne kasaantuu eikä enää jakseta käydä kertyneiden laskujen kimppuun. Luottotiedot menevät.”

”Pankkipalveluita ei välttämättä saa tai ainakaan samoja kuin muilla ihmisillä, vakuutuksia ei saa ja sitä myöten autoa käyttöön ja sitä myötä voi estää työn saamisen”.

Myös yhteiskunnan tarjoamien palvelujen pirstaleisuus ja osin palvelujen puute vaikeuttavat päihdekuntoutujien tilanteita. Vastausten mukaan kuntoutujat jäävät usein vaille riittävää tukea ja ohjausta talous- ja velka-asioissa.

”Kun tarpeeksi monta kertaa lyödään ovia edestä kiinni niin paluu päihteisiin voi olla taas yksi vaihtoehto.”

”Vaikeus tavata esim. sosiaalityöntekijää, vaikea byrokratia ja lomakkeiden kapulakieli.”

Lisäksi kyselyyn vastanneet nimesivät myös päihdekuntoutujan aiemmat velat sekä liian helposti saatavilla olevat luotot taloudenhallintaa heikentäväksi ja velkaantumista lisääväksi tekijäksi.

”Vippien ja lainojen saaminen pitää saada kuriin ja se on eduskunnan lainsäätäjien asia.”

Kyselyyn vastanneet näkevät suurimmat kehittämistarpeet päihdekuntoutujien parissa työskentelevien tahojen keskinäisen yhteistyön tiivistämisessä ja riittävässä kuntoutuksessa, johon kuuluisi myös talousohjausta. Päihdekuntoutujan velkaongelmien ratkaisu edellyttää, että kuntoutujan tilanne on vakiintunut.

“Jos vain ratkaistaan päihdeongelmaisen taloudelliset ongelmat, eikä kuntouteta päihdeongelmassa, taloudelliset ongelmat jatkuvat.”

 

Kursivoidut tekstit ovat esimerkkejä päihdealan ammattilaisten vastauksista.

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Hanna Pieviläinen, 046 922 2902, etunimi.sukunimi(at)takuu-saatio.fi

Sähköiseen kyselyyn vastasi 23 päihdealan ammattilaista eri puolilta Suomea. Vastaajat etsittiin Päihdehuollon valtakunnallisen yhteistyöryhmän PÄIVYT -verkoston kautta. Suurin osa vastaajista tekee asiakastyötä ja järjestötyöntekijöitä vastaajista oli yli puolet. Kyselyllä kerättiin ajankohtaista tietoa päihdekuntoutujien tilanteista ja tuen tarpeista Talouspolku-hankkeeseen. Raportin voit lukea kokonaisuudessaan täältä.