Olet täällä

Henkilötietojen käsittely Takuusäätiössä

Yksityisyyden suoja ja viestinnän luottamuksellisuus ovat Takuusäätiön toiminnan perusarvoja. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä ja koko toiminnassamme aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. 

Mitä henkilötietoja keräämme ja niiden keräämisen tarkoitus 

Keräämme vain toimintamme ja sen kehittämisen kannalta tarpeellista tietoa. Tietojen kerääminen perustuu henkilön suostumukseen tai muuhun lainsäädännön mukaiseen käsittelyperusteeseen.  

Keräämme tietoa 

  • palveluidemme tuottamiseksi 
  • yhteydenotto- tai materiaalitoimituspyyntöihin vastaamiseksi 
  • tapahtumien ja koulutusten järjestämiseksi 
  • viestintä- ja markkinointitarkoituksissa 
  • vaikuttamistoimintamme tueksi ja tutkimusta varten anonymisoiduista asiakastapauksista. 

Tiedot kerätään suoraan henkilöltä sähköisillä lomakkeilla, uutiskirjetilauksista, sähköposti- ja puhelinkontakteissa sekä tapaamisissa.  

Tietojen käsittely ja luovuttaminen 

Tietoja käsitellään asianmukaisesti ja huolellisesti eikä jaeta eteenpäin ilman suostumusta. Kaikkea tietojen käsittelyä valvotaan tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Henkilötietojen käsittelyprosessista on laadittu rekisteriselosteet. Säilytämme tietoja vain tarpeellisen ajan riippuen kerätyn tiedon tarkoituksesta.  

Noudatamme vaitiolovelvollisuutta kaikissa henkilötietoihin liittyvissä sisällöissä. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kolmannet osapuolet, joiden palveluita käytämme, ovat sitoutuneet myös noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyn osalta. 

Henkilökuntamme on perehdytetty tietosuoja- ja tietoturva-asioihin. Käytämme tietoturvallisia menetelmiä ja välineitä työssämme. Kouluttamme säännöllisesti henkilöstöä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvistä lainsäädännön muutoksista, periaatteista ja käytännöistä. 

Huolehdimme tietoaineistojen ja palveluiden teknisestä tietoturvasta kunkin vastuualueen mukaisesti ja pyrimme kaikessa toiminnassamme estämään tietosuojaluokkauksia ja mahdollisia tietoturvahäiriöitä. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on muun muassa oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, saada pääsy tietoihinsa, oikaista tietoja, poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi sekä rajoittaa tietojen käsittelyä. Rekisteröity ei voi kuitenkaan käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 

 

Yhteystiedot 

  • Rekisterinpitäjä: Takuusäätiö  
  • Y-tunnus: 0858294-9 
  • Yhteyshenkilö: ICT-suunnittelija Jusef El-Sousi 

Tutustu myös seuraaviin palvelujamme koskeviin tarkempiin tietosuojaselosteisiin: