Budjetointitavat ja -välineet oman talouden suunnitteluun

Budjetointivälineitä- ja tapoja löytyy lukuisia. Kokeilemalla löydät itsellesi sopivimman tavan suunnitella omaa taloutta.

Budjetoida voi päivä-, viikko- tai kuukausitasolla. Toinen taas budjetoi vain kesäloman menot ja toinen aina silloin, kun elämäntilanne tai tulot muuttuvat. Välineinä voi käyttää kynää ja paperia, Exceliä tai erilaisia sovelluksia. Kokeilemalla löydät itsellesi sopivimman tavan.

Alla esittelemme erilaisia budjetointitapoja ja niihin sopivia välineitä.

Ruokabudjetti, lomabudjetti tai joulubudjetti

Aloittelevalle budjetoijalle voi olla helpointa lähteä liikkeelle tietyn kulun tai ajanjakson budjetoinnista.

Ruokabudjetin tekeminen on kevyt tapa suunnitella omaa taloutta. Kirjaa ylös, kuinka paljon voit käyttää ruokaan kuukaudessa rahaa. Seuraa, mihin asioihin rahasi ruokakaupassa kuluvat. Ruokabudjetilla teet näkyväksi ruokakaupassasi tekemiäsi valintoja.

Lomabudjetilla ja joulubudjetilla saat mielenrauhan, kun tiedät, kuinka paljon voit käyttää näihin rahaa. Lainan ottaminen lomaa tai joulua varten ei ole kestävä ratkaisu, budjetointi sen sijaan on.

Kokeile budjettilaskuria

Budjettilaskurimme sopii tietyn ajanjakson tai tapahtuman budjetointiin. Laskurissa on jo valmiiksi tyypillisimmät menot. Voit myös lisätä uusia menoja niin paljon kuin haluat. Voit tulostaa budjetin paperille tai tallentaa sen Excel-muodossa omalle koneellesi.

Siirry laskuriin

Kuukausibudjetti

Kuukausibudjetti on perinteisin tapa suunnitella omaa taloutta. Saatat joutua kerran tai pari harjoittelemaan omaan talouteesi sopivan kuukausibudjetin tekemistä, mutta sen jälkeen budjetoiminen on helppoa.

Kuukausibudjetissa kaikki tulevan kuukauden menot suunnitellaan etukäteen ja eri menoille budjetoidaan sopiva rahamäärä. Kuukausibudjetissa tuloista vähennetään ensin kiinteät menot. Loppurahamäärä jaetaan haluamalla tavalla vaihtuviin menoihin, kuten ruokakuluihin ja vapaa-ajan menoihin.

Kirjaa säännöllisesti ylös, mihin asioihin ja kuinka paljon käytät rahaa. Seuraa, että pysyt asettamassasi budjetissa.

Kuukausibudjetin tekemiseen sopivat välineet:

Viikkobudjetti

Viikkobudjetti sopii myös aloittelevalle budjetoijalle. Sinun ei tarvitse budjetoida jokaista menoa etukäteen. Viikkobudjetissa jokaiselle viikolle lasketaan rahamäärä, joka sinulla on viikon aikana käytössäsi.

Viikkobudjetin saat vähentämällä ensin tuloistasi kiinteät menot ja jakamalla saadun rahamäärän neljällä.

(tulot – kiinteät menot) : 4 = viikkobudjetti

Seuraa rahankäyttöäsi säännöllisesti. Viikon lopussa katso, kuinka paljon ja mihin asioihin käytit viikon aikana rahaa. Jos käytit viikon aikana rahaa viikkobudjettia vähemmän, voit siirtää ylimääräisen summan säästöön tai seuraavan viikon budjettiin. Jos taas kulutit viikon aikana enemmän rahaa, vähennä yli mennyt raha seuraavan viikon budjetista.

Viikkobudjetin tekemiseen sopii mikä tahansa viikkokalenteri, johon voit kirjata kulujasi.

Päiväbudjetti

Päiväbudjetti voi olla vaativin budjetointitapa, koska rahankäyttöä on seurattava ja suunniteltava päivittäin. Päiväbudjetti voi kuitenkin juuri tästä syystä tuoda suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä arkeen!

Päiväbudjetissa lasketaan jokaiselle viikonpäivälle rahamäärä, jonka voi päivän aikana kuluttaa. Päiväbudjetin saat vähentämällä tuloistasi kiinteät menot, kuten asumiskulut ja puhelinlaskun, ja jakamalla saadun rahamäärän kalenteripäivien mukaan:

(tulot – kiinteät menot) : 30 = päiväbudjetti

Jokaisen päivän päätteeksi kirjataan ylös päivän menot ja seurataan, että kulutus pysyy päiväkohtaisessa suunnitelmassa.

Jos päiväkohtainen budjetti alittuu, voit siirtää jäljelle jäävän rahamäärän halutessasi säästöön tai tarvittaessa seuravan päivän budjettiin. Jos päiväkohtainen budjetti taas ylittyy, vähennä ylittynyt summa seuraavan päivän budjetista.

Päiväbudjetin tekemiseen sopivat välineet:

Oliko sivusta sinulle hyötyä?