Aikajänne -tehtävä

Tehtävän tavoitteena on auttaa hahmottamaan pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita sekä osoittaa, että isot ja kaukaisilta tuntuvat tavoitteet lähtevät nykyhetkestä. Isojen tavoitteiden toteuttamista helpottaa niiden pilkkominen pienempiin osatavoitteisiin.

Materiaalit ja välineet:

 • Pitkän aikavälin tavoite -kortit tulostettuna ja leikattuna
 • Lyhyen aikavälin tavoite -kortit tulostettuna ja leikattuna

Ohje:

 1. Ota esiin pitkän aikavälin tavoite -kortit ja valitse yksi tavoite. Ota esiin myös paperia ja kyniä.
 2. Selvitä tavoitteen kustannukset: kokonaisuudessa, vuodessa ja kuukaudessa.
 3. Pohdi, mistä arkisista asioista voisi mahdollisesti säästää. Ota esiin lyhyen aikavälin tavoitteet -kortit ja keksi itse lisää säästökohteita.
 4. Piirrä taulukko tai käytä esimerkkitaulukkoa. Taulukon yläosaan 5–10 vuoden päähän kirjataan pitkän aikavälin tavoite ja alaosaan nyt toteutettavat lyhyen aikavälin tavoitteet.
 5. Pohdi asiaa esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:
  • Oliko pitkän aikavälin tavoitteen asettaminen helppoa vai vaikeaa? Miksi?
  • Entä heti toteutettavien tavoitteiden?
  • Onko pitkän aikavälin tavoitteeseen helpompi päästä osatavoitteiden
   asettamisen kautta? Miksi?

Aikajänne-esimerkkitaulukko, nuorille

Lataa kuva

Aikajänne-esimerkkitaulukko, työikäisille

Lataa kuva

Tavoitekortit

Lataa kortit