Olet täällä

Väkivalta ja hyväksikäyttö

Fyysinen tai henkinen väkivalta ja kaltoin kohtelu voi johtaa talousongelmiin monin tavoin. Taloudellinen hyväksikäyttö on väkivaltaa. Silloin toinen ihminen hallitsee ja päättää rahankäytöstäsi. Hän voi esimerkiksi vaatia rahaa, pankkitunnuksiasi, ostamaan tai velkaantumaan puolestaan tai rajoittamaa omien rahojesi käyttöä.

Hae apua kun sinulle tuotetaan tarkoituksellisesti henkistä pahoinvointia, ahdistusta ja pelkoa tai fyysistä väkivaltaa. Joskus sitä voi olla vaikea tunnistaa, mutta esimerkiksi anonyymeistä puhelin- ja verkkoauttamislinjoista on helppo lähteä liikkeelle.

Ensi- ja turvakotien liitto

Turvakodit vastaanottavat lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita. Useimmat turvakodit ovat avoinna ympäri vuorokauden. Turvakotiin voi soittaa aina kun koet väkivaltaa tai sen uhkaa läheisissä ihmissuhteissa. Lisäksi Ensikodeissa tuetaan vauvaperheitä vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa.

Lyömätön linja

Asiakkaaksi voivat hakeutua kaikki henkistä tai fyysistä väkivaltaa seurustelukumppaniaan, puolisoaan, lastaan tai muuta läheistään kohtaan käyttäneet miehet.

Kirkon ja seurakuntien tarjoama apu

Jos kohtaat väkivaltaa kodissasi tai perheessäsi, voit hakea apua myös kirkolta ja seurakunnista.

Suomen Mielenterveysseura

Tarjoaa apua puhelimessa (Kriisipuhelin), verkossa, ryhmissä ja kasvokkain. Suomen Mielenterveysseuran nettisivuille on koottu mielenterveyden ongelmiin apua tarjoavia tahoja. Löydät sivuilta myös paikallisseurojen yhteystiedot paikkakunnittain.

Naisten linja

Valtakunnallinen neuvonta- ja tukipuhelin väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Lisäksi tarjolla avoin keskusteluryhmä Helsingissä ja kysymys ja vastaus -palvelu.

Nettiturvakoti

Auttaa väkivallan kaikkia osapuolia. Palvelussa voi keskustella joko ammattiauttajan tai samaa kokeneiden kanssa. Virtuaaliturvakodin kautta lapset ja nuoret saavat tietoa perheväkivallasta ja avun muodoista.

Nollalinja

Valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Myös läheisille, ammattilaisille ja viranomaisille, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

Miessakit

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

Poliisi

On tärkeää, että poliisi saa tiedon rikoksesta mahdollisimman pian. Ilmoituksen väkivaltarikoksesta voi tehdä uhri itse, tapauksen silminnäkijä tai kuka tahansa, joka on saanut teosta tiedon tai vihjeen. Myös perheväkivalta on rikos.

Rikosuhripäivystys

Tarjoaa rikoksen uhrille ja hänen läheisilleen matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. Yhteyttä voit ottaa puhelimitse tai verkossa. Myös henkilökohtainen tapaaminen mahdollinen palvelupisteissä.

Suvanto-linja ikääntyneille

Valtakunnallinen ja maksuton auttava puhelin tarjoaa apua ja neuvontaa kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille ikääntyneille, heidän läheisilleen.

Varjo-hanke

Varjo-hankkeen sivuilla on tietoa eron jälkeisestä vainosta, sen tunnistamisesta, avun hakemisesta sekä yhteydenottolomake.