Toimeentuloetuudet

Neuvontapiste Ne-Rå

Ne-Rå:ssa annetaan sosiaalipalveluihin, etuuksiin ja asumismahdollisuuksiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä autetaan hakemusten ja lomakkeiden täyttämisessä. Lisäksi he antavat mahdollisuuksien mukaan asiointitukea viranomaisten luokse. Ne-Rå:ssa voi myös käydä juttelemassa muista mieltä askarruttavista asioista.

Kela

Hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa kaikissa elämäntilanteissa. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki ja vähimmäiseläkkeet. Lisäksi Kela huolehtii vammaisetuuksista, sotilasavustuksista sekä maahanmuuttajan tuesta. Kela myöntää myös toimeentulotukea, joka on viimesijainen tukimuoto. Voit asioida suoraan Kelan toimistoissa, puhelimitse tai verkossa.

Kunnat

Kunnat myöntävät täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Yhteystiedot löydät oman asuinkuntasi nettisivuilta tai soittamalla kunnan puhelinvaihteeseen.

TE-palvelut

Sivuilta löydät esimerkiksi tietoa, miten toimit, jos jäät työttömäksi ja miten työttömyysetuutta haetaan.