Toimeentuloetuudet

Kela

Hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa kaikissa elämäntilanteissa. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki ja vähimmäiseläkkeet. Lisäksi Kela huolehtii vammaisetuuksista, sotilasavustuksista sekä maahanmuuttajan tuesta. Kela myöntää myös toimeentulotukea, joka on viimesijainen tukimuoto. Voit asioida suoraan Kelan toimistoissa, puhelimitse tai verkossa.

Kunnat

Kunnat myöntävät täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Yhteystiedot löydät oman asuinkuntasi nettisivuilta tai soittamalla kunnan puhelinvaihteeseen.

TE-palvelut

Sivuilta löydät esimerkiksi tietoa, miten toimit, jos jäät työttömäksi ja miten työttömyysetuutta haetaan.