Pankki- ja vakuutusasiat

FINEn neuvonta
Neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa. FINEn neuvontaan voi ottaa yhteyttä, jos suora yhteydenotto palveluntarjoajaan ei saa asiaa ratkeamaan. Neuvontaa saa esimerkiksi, kun vakuutusyhtiöltä on tullut kielteinen korvauspäätös tai pankin menettely ei tyydytä asiakasta.

Finanssivalvonta
Finanssivalvonnan puhelinneuvonta tarjoaa pankki-, vakuutus- ja sijoitusasiakkaille tietoa siitä, millaisia menettelytapoja finanssimarkkinoilla toimivilta edellytetään.