Omat oikeudet

Asianajajapäivystys
Tarjoaa maksutonta oikeudellista neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Päivystystä järjestetään 12 paikkakunnalla. Ajanvarausta päivystykseen ei voi tehdä, eikä neuvontaa anneta puhelimitse.

Asumisneuvonta (Kuluttajaliitto)
Neuvontaa annetaan huoneenvuokrasuhteisiin liittyvissä kiistoissa vuokralaisille ja vuokranantajille, asunto-osakeyhtiöön liittyvissä ongelmissa osakkaille sekä asumisoikeusasumiseen liittyvissä kysymyksissä asumisoikeuden haltijoille. Neuvontaa annetaan puhelimitse sekä chatissa.

Oikeusaputoimistot
Oikeusavun chat-palvelusta saa yleistä oikeudellista neuvontaa arkisin kello 10:00 - 12:00. Lisäksi oikeusaputoimistosta voit saada  avustajan kaikkien oikeudellisten asioiden hoitamiseen.  Avustajaa haetaan suoraan oikeusaputoimistosta tai sähköisestä asiointipalvelusta. Se maksetaan kokonaan tai osittain valtion varoista.

Eduskunnan neuvontalakimies
Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Neuvontalakimies neuvoo kantelun tekemisessä puhelimitse päivystysaikoina.

Juristineuvonta naisille
Naisunionilla on maksuton juristipäivystys naisille. Sieltä saa yleisluontoista, suullista neuvontaa, "ensiapua"  kaikenlaisissa juridisissa ongelmissa, esimerkiksi avioerotilanteessa.

Kansalaisneuvonta
Täältä saat opastusta palveluihin, apua sähköisessä asioinnissa ja vastauksia yleisluontoisiin kysymyksiin julkisista palveluista.

Kuluttajaneuvonta
Kuluttajaoikeusneuvojalta saa maksutta opastusta ja sovitteluapua yrityksen ja yksityishenkilön kaupankäyntiin ja ostoksiin liittyvissä riitatilanteessa. Voit asioida soittamalla tai sähköisesti.

Kuluttajariitalautakunta
Kuluttajariitalautakunta käsittelee kirjallisia valituksia, joissa vaaditaan vastapuolelta jotakin hyvitystä kuluttajan ja yrityksen väliseen kauppaan liittyen.   Lautakunnan käsittely on maksutonta. Osapuolet vastaavat kuitenkin pääsääntöisesti itse niistä kuluista, joita asian selvittämisestä aiheutuu. Nämä kulut ovat yleensä paljon pienemmät kuin oikeudenkäynnissä.

Sosiaaliasiamies
Sosiaaliasimieheen voit olla yhteydessä, jos on tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa muistutuksen teossa. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Yhteystiedot löydät oman asuinkuntasi nettisivuilta tai soittamalla kunnan puhelinvaihteeseen.

Suomi.fi
Suomi.fi: sivuilta löydät lisää tietoa oikeusturvaan liittyvistä tahoista ja valitusmenettelyistä.