Olet täällä

Hahmotus-, muisti- ja keskittymishäiriöt

Rahaongelmien syynä voi olla vaikeus hahmottaa kunnolla numeroita, kirjaimia tai asiakokonaisuuksia. Myös keskittymis- ja tarkkaavuushäiriöt sekä muistiongelmat aiheuttavat helposti huolimattomuutta raha-asioissa.

Seurauksena on esimerkiksi impulsiivisia ostopäätöksiä, laskujen unohtelua ja epämieluisten asioiden välttelyä. Avun hakeminen talous- ja velkaongelmiin on hankalaa, koska termit, lomakkeet, perintä ja velkajärjestelyt ovat monimutkaisia.

Näitä ongelmia on erityisesti ihmisillä, joilla on jokin neuropsykiatrinen häiriö kuten ADHD tai jokin autismismikirjon diagnoosi. Tai sitten diagnoosia ei ole tehty, vaikka oireita on. Esimerkiksi hahmotushäiriöstä voi kärsiä tietämättään. Muistihäiriöt johtuvat monista eri syistä kuten ikääntymisestä, muistisairaudesta, lääkkeistä tai vain kiireestä ja väsymyksestä.

Alla olevien tahojen sivuilta saatat löytää tietoa, joka auttaa ymmärtämään taloudenhallintaongelmia ja apua ongelmien syihin.

ADHD-liitto

Liitolla on puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä sopeutumisvalmennuskursseja. Sen jäsenyhdistyksissä on useita vertaistukiryhmiä. Kumppaneiden kanssa liitto tarjoaa muun muassa tuettuja lomia sekä perhelomitusta.

Autismi- ja aspergerliitto

Neuvontaa puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot ja kellonajat löytyvät yllä olevasta linkistä.  Lisäksi Tukinet-chatissä on Autismi- ja Aspergerliiton työntekijöiden ohjaamia keskusteluja, joissa voi jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea.

Erilaisten oppijoiden liitto

Sivuilta löytyy paljon tietoa, testejä, apuvälineitä, neuvontaa puhelimitse, netissä ja kasvotusten sekä vertaistukea.

Muistiliitto

Tarjoaa vertaistukea kasvotusten, puhelimitse ja verkossa. Sen jäsenyhdistykset palvelevat muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään sekä kaikkia muistista ja muistisairauksista kiinnostuneita.