Olet täällä

”Ei missään tapauksessa ulosottoon! Minä haluan maksaa velkani!”

Takuusäätiön asiakkaiksi hakeutuu paljon niin pienituloisia työssäkäyviä kuin eläkeläisiäkin. Yhden henkilön taloudet tai yksinhuoltajaperheet ovat määrältään eniten edustettuna asiakkaissamme. Useasti pienituloisuus tai tulojen pienentyminen vaikuttavat maksukykyyn oleellisesti.

Huono maksukyky ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei maksuhalua löytyisi. Siitä meillä on paljon kokemusta Takuusäätiössä, jossa Takuusäätiön takausta tai pienlainaa hakevat hyvinkin pienituloiset ihmiset. Heitä yhdistää vahva tahto pärjätä itse ja halu hoitaa talous- ja velka-asiansa kuntoon. Takuusäätiön asiakkaaksi haluava saattaa kuitenkin olla liian optimistinen oman maksukykynsä suhteen. Usein elämisen kuluja, kuten terveydenhoitokuluja, vähätellään tai arvioidaan pienemmiksi kuin ne todellisuudessa ovat.

Muutama viikko sitten Takuusäätiön soitti eläkkeellä oleva, yksinasuva asiakas kertoakseen, että Takuusäätiön takaamasta järjestelylainasta on menossa viimeinen erä maksuun. Hän halusi myös kertoa, miten elämisen kustannukset ovat nousseet viimeisen seitsemän vuoden aikana, eikä sosiaalitoimi ole huomioinut lainan lyhennyksiä hänen tiukassa taloudellisessa tilanteessaan. Hän oli tyytyväinen, että velka on nyt hoidettu, mutta seitsemän vuoden vapaaehtoisen velkajärjestelyn maksuohjelman noudattaminen ei ole ollut hänelle helppoa. Takausta hakiessaan asiakas oli kertonut: ”Haluan maksaa, minkä olen velkaa”.  Hän oli sanansa mittainen, mutta olisiko jokin toinen tie ollut hänelle helpompi?

Usealla velallisella itsepärjäämisen tahto on suuri ja he haluavat kantaa vastuun omista veloista, kuten edellä mainittu asiakkaammekin. Pienellä maksukyvyllä on kuitenkin hankalaa varautua elämän yllättäviin menoihin. Erityisesti näin on iäkkäillä eläkeläisillä, joilla ei ole mahdollisuutta parantaa tulojaan: eläke on se mikä se on. Yksin asuvana pienituloinen ei myöskään saa talouden joustoa puolison tuloista. Sairastuminen ja siitä aiheutuvat satasen parin poliklinikka- ja lääkemaksut voivat olla lähes ylitsepääsemättömän suuri menoerä taloudessa, jossa rahaa ei ole juurikaan käytettävissä. Tästä todellisuudesta kertoi edellä oleva asiakkaamme tarina, jossa hän kuitenkin onnistui maksamaan vapaaehtoisesti velkansa.

Vapaaehtoista velkojen hoitamista ei huomioida toimeentulotuessa. Ulosotto voi olla velalliselle perusteltu vaihtoehto, koska ulosmittaus voi johtaa oikeuteen saada toimeentulotukea. Ulosoton asiakkaista suuri osa onkin myös toimeentulon asiakkaita. Maksusitoumus apteekkiin on monelle vähävaraiselle eläkeläiselle talouden tasapainon kannalta välttämätöntä. Ulosmittaus on toimeentulotuen saamisen näkökulmasta useasti vapaaehtoista maksamista parempi vaihtoehto.

Eräänkin asiakkaan ongelmaksi koitui sairaalamaksut. Kyseessä olivat vain 200 euron laskut, mutta tässä tilanteessa se oli lähes kolmasosa eläkkeestä. Hänellä oli tuloja sen verran, että oikeutta toimeentulotukeen ei syntynyt.  Hätäpäissään hän oli lainannut rahat ystävältä ja toisen laskun hän sai maksettua viimeisillä rahoillaan. Loppu kuukaudeksi hänellä ei ollutkaan rahaa ruokaan. On myös tietämättömyyttä siitä, että esimerkiksi sairaalamaksuihin voi hakea kohtuullistamista. Tunnollisuus ja rehellisyys voivat ajaa asiakkaita nopeisiin, mutta ei kestäviin ratkaisuihin. Laskuja maksetaan luotolla, joka voi olla alku velkakierteelle.

Ulosotossa velkojen maksaminen ja ehkäpä velkajärjestelyn hakeminen tulevaisuudessa ovat vaihtoehtoja, jotka kannattaa ottaa huomioon omaa tilannetta arvioidessa. Joskus velkojen päästäminen ulosottoon on omaa maksuhalukkuutta parempi vaihtoehto varsinkin, kun talouden maksukyky on pieni. Talous- ja velkaneuvonta sekä Takuusäätiön Velkalinja ja chat ovat hyviä kanavia selvittää oman talouden kokonaistilanne ja saada suosituksia omaan tilanteeseen.

 

Virpi Muilu, talousasiantuntija, Takuusäätiö

Anna-Mari Niiranen, perinnän vastaava asiantuntija, Takuusäätiö

 

Kuvituskuva, jossa seteleitä

Virpi Muilu ja Anna-Mari Niiranen, Takuusäätiö