Olet täällä

Chat auttaa raha-asioiden puheeksiotossa

Viime talvena eräässä talous- ja velkaneuvonnassa asioi henkilö, joka oli kamppaillut velkaongelmien kanssa useamman vuoden. Hän oli jo pidempään pohtinut päivittäin Takuusäätiön Velkalinjalle tai kunnan talous- ja velkaneuvontaan soittamista. Rohkeus ei kuitenkaan minään päivänä riittänyt, sillä häpeän tunne oli niin suuri ja takaraivossa jyskytti ajatus, että suomalaiseen tapaan pitäisi pärjätä itse. Asioiden ratkaiseminen ei kuitenkaan tuntunut mahdolliselta ilman apua.

Kun riittävää rohkeutta avun pyytämiseen ei yksin kertynyt, tuli palvelujärjestelmä puolimatkaan vastaan. Hän huomasi, että Takuusäätiö tarjoaa neuvontaa myös Kysy rahasta -chatissa ja otti yhteyttä sen kautta. Keskustelusta hän sai tietoa ja tukea, mutta myös rohkeutta asioida kasvokkain talous- ja velkaneuvonnassa. Sitä hän ei olisi aiemmin kuvitellut tekevänsä, sillä soittaminenkin tuntui ylivoimaiselta. Vastaavanlainen tarina on useilla chatissa asioineella.

Talous- ja velkaneuvonnassa asioivat ihmiset ovat keskimäärin kamppailleet oman taloutensa ja velkaongelmien kanssa kohtuullisen pitkään. Iso joukko rahaongelmissa olevista tietää tarvitsevansa apua, mutta ei kuitenkaan uskalla hakea sitä tai tiedä, mistä sitä saisi. Jotta kynnys madaltuu, tarvitaan keinoja, joilla avun kysyminen tehdään mahdollisimman helpoksi.

Kysy rahasta -chat on päivystänyt reilun kahden vuoden ajan. Olemme huomanneet, että ihmiset pitävät chattia puhelinneuvontaa matalamman kynnyksen yhteydenottokanavana. Sen kautta tavoitetaan huomattava määrä ihmisiä, jotka eivät muutoin hakeutuisi avun piiriin. Lähes puolet yhteyttä ottaneista kertoo, etteivät olisi kysyneet apua kasvokkain tai soittamalla. Ainoastaan joka kymmenes on sitä mieltä, että chat-yhteydenoton mahdollisuus ei vaikuttanut yhteydenottopäätökseen. Jos puhelinneuvonta on matalan kynnyksen palvelu, voi chatin nimetä tässä valossa kynnyksettömäksi palveluksi.

Luulin jo että minulla ei ole ketään jolle voisin kertoa. Mut tää chat on tosi hyvä juttu. Meinasi jo valo häipyä tunnelin päästä, kun tätä sotkua täällä yksinäni pyörittelin.
 Chatin asiakas

Kolme neljästä chatin kautta yhteyttä ottaneesta kertoo, ettei ole aiemmin hakenut apua rahaongelmiinsa. Joka kolmas ei ole ylipäänsä kertonut rahaongelmistaan kenellekään. Erityisen hyvin chat toimiikin ensimmäisenä yhteydenoton paikkana, kun omia raha-asioita aletaan selvittää ja on epävarma olo, mitä keinoja tilanteen hoitamiseksi on olemassa. Lisäksi yksittäisiä kysymyksiä on helppo ja nopea kysyä chatin välityksellä.

Kun ihminen ensimmäisen kerran kertoo rahahuolistaan, on se usein iso asia ja tärkeä hetki, joka vaatii rohkeutta. Tällöin myötäelävä ja tasa-arvoinen kohtelu chatissa on erityisen tärkeää. Se tuo avunhakijoille lisävirtaa ja motivaatiota asian selvittelyssä chatkeskustelun jälkeenkin.

Kohtelitte ihmistä ihmisenä velkaantumisesta huolimatta. Kiitos!
 Chatin asiakas

Takuusäätiön chat avattiin osana nuorten taloudenhallintaa edistävää Mun talous -hanketta. Sen avulla haluttiin tavoittaa erityisesti nuoria aiempaa paremmin. Takuusäätiön puhelinneuvonnan Velkalinjan soittajista vain reilu kymmenesosa on alle 30-vuotiaita, vaikka suhteellisesti nuorilla on tätä osuutta enemmän tarvetta saada apua rahahuoliinsa. Chatissa joka kolmas yhteyttä ottaneesta on alle 30-vuotias.

Yksi chatin parhaimpia puolia on se, että se tarjoaa myös hyvän kanavan yhteistyöhön muiden organisaatioiden kanssa. Chat-ikkuna voidaan upottaa suoraan toisen organisaation sivulle, järjestää tiettyyn teemaan liittyviä ryhmächatteja tai avata yksilöllisen linkin kautta chat vain ennalta määrätylle ryhmälle. Näin voimme jalkautua sinne, missä asiakkaat ovat sekä tavoittaa ihmisiä, jotka eivät tiedä palveluistamme, eivät saa aikaiseksi tulla sivuillemme tai eivät ole vielä edes ajatelleet olevansa talous- ja velkaneuvonnan tarpeessa. Samalla kun tavoitamme neuvoja tarvitsevia ihmisiä, tavoitamme myös heitä auttavia ammattilaisia. Teemme raha-asioita tutummiksi ja edistämme niiden puheeksi ottamista.

Chatissa on hankala selvittää kokonaisvaltaisesti asiakkaan taloudellista tilannetta. Sen kautta tavoitetaan kuitenkin kokonaan neuvonnan ulkopuolelle jättäytyviä ihmisiä ja saadaan annettua suuntaviivoja sekä motivaatiota rahaongelmien selvittelyyn. Siksi sillä on tärkeä paikka ja tehtävä rahaongelmia kohtaavien auttamisessa.

 

Henri Holttä

 

Henri Hölttä
projektikoordinaattori
Takuusäätiö

 

 

 

 

Kysy rahasta -chatin aukioloaikoja lisättiin helmikuun alussa. Chat on auki maanantaista torstaihin kello 12.30-15.00. Keskustelemaan pääset Takuusäätiön nettisivuilla.

Kysy rahasta -chat

 

Henri Hölttä, Takuusäätiö