Olet täällä

Blogi

Taloudenhallinta koostuu eri aikajänteille ulottuvista toiminnoista: päivittäisestä rahankäytöstä, säästämisestä ja sijoittamisesta sekä kalliiden investointityyppisten hyödykkeiden rahoittamisen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Taloudenhallinnassa kyse on yksinkertaisesti siitä, että saadaan käytettävissä olevat rahat riittämään taloudessa tarvittavien tavaroiden ja palveluiden hankintaan. Tilanne on haastava silloin, kun tulot ovat epäsäännöllisiä, mutta menot säännöllisiä.

Kuka tahansa voi joutua talousvaikeuksiin yllättävien elämäntilanteiden seurauksena. Työttömäksi joutuminen sotkee heti talouden. Työttömänä ei pysty maksamaan asuntovelkojen lyhennyksiä. Paikkakunnilla, jossa on suurtyöttömyys, ei asuntoa saa myytyä. Kodin tulipalo voi romuttaa talouden ja koko elämän. Nykyisin yhä useammin asunnon homeongelmat aiheuttavat sairauden lisäksi myös ylipääsemättömiä velkaongelmia.

Taloustaidot syntyvät ja kehittyvät elinikäisen oppimisen polulla. Perusopetuksessa saadaan perustaidot arjenhallintaan ja näihin taitoihin sisältyy myös kyky hankkia ja päivittää tietojaan muuttuvassa yhteiskunnassa ja erilaisissa taloudellisissa tilanteissa. Voimme olla tyytyväisiä, kun talous- ja kuluttajataidot on kirjattu tavoiteltavina taitoina tuntijakoasetukseen ja vuoden 2016 elokuussa käyttöön otettava uudistettu opetussuunnitelma mahdollistaa hyvän ja monipuolisen talouskasvatuksen.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on kriminaalihuoltotyötä tekevä rikosseuraamusalan asiantuntija. Säätiössä kohdataan ihmisiä, jotka elävät usein marginaalin marginaalissa. Heidän elämää leimaavat päihde- ja mielenterveysongelmat, rikostaustaisuus, asunnottomuus ja velkaantuminen.

Tulojen riittämättömyyden vuoksi moni joutuu rahoittamaan lainarahalla jopa arjen perusmenoja. Luottomarkkinoiden lainalaisuuksista seuraa kuitenkin se, että pienituloiset ovat luotonsaajina lapsipuolen asemassa. Köyhin maksaa lainastaan aina eniten, jos edes onnistuu sitä saamaan. Korkeiden korkojen ja kohtuuttomien lainaehtojen seurauksena moni ajautuukin maksuongelmiin.

Velkaongelmien kanssa painiskelevan asema ei ole helppo. Esimerkiksi pääosin kulutukseen perustuvissa käräjäoikeuden haastehakemuksissa velallinen on lähtökohtaisesti massakäsittelyn kohde ja syyllinen, altavastaaja. Hän ei voi saada lievennystä tuomioon vetoamalla olosuhdetekijöihin. Hän ei voi esittää, että oikeastaan häneen ei pitäisi edes suhtautua oikeustoimikelpoisena kuluttajakansalaisena, koska hän ei osaa hillitä itseään luottotarjousten tulvassa saati hallita hyödyntämiään osa- ja luottomaksujärjestelyjä.

Velkaongelmaisten kotitalouksien avuksi on kehitelty ongelman kasvamisen myötä erilaisia ratkaisuja. Palvelutarjonta on kuitenkin kohtalaisen suppeaa ja harvojen toimijoiden käsissä.

Takuu-Säätiö on ongelmavelkaantumisen ratkaisemiseen kehitelty sosiaalinen innovaatio tai oikeammin joukko innovaatioita. Koko säätiön ja sen menestyksen taustalla on ollut ennakkoluuloton kehittämistoiminta, jonka kautta on etsitty ja löydetty tapoja auttaa talous- ja velkaongelmissa olevia kotitalouksia. Toimiviksi osoittautuneiden kokeilujen tulokset ovat kiistämättömät. 

Sivut