Olet täällä

Blogi

Tosi kiva maksaa tellit, lellit, sähkö, puhelin, puurot, vellit, vuokra, mätkyt, netti, velat, verot, korot, korkojen korot

Näin lauleskelee Antti Tuisku.

Antti Tuiskun riimiin voisi todeta, että laskujen maksaminen on tuskin kenenkään mielestä erityisen kivaa. Vielä tylsempää on, jos arjen perusmenojen maksamiseen on otettu lainarahaa ja maksettavana on myös ne korkojen korot. Kun kuukausittaiset tulot eivät syystä tai toisesta riitä peruselämisen kuluihin ja avuksi otetaan laina, on vaarana ylivelkaantuminen.

Suunnittelin ja toteutin Nuorisosäätiössä asuttamis- ja taloustukikokeilun (2014-2017), jonka aikana asutin ja neuvoin ylivelkaantuneita, 18-29-vuotiaita talousongelmaisia nuoria. Nelivuotisen Mun talous -kokeilun aikana selvitin yhdessä nuorten kanssa, millaisesta asumisen ohessa tarjottavasta tuesta he hyötyvät.

”Asiakkaalla ollut vaikeuksia sosiaalitoimen kanssa yrittäessään hakea toimeentulotukea. Kokee saaneensa ristiriitaista tietoa sekä huonoa palvelua, ja suhtautuu sosiaalityöntekijöihin epäillen.” Lainaus on laatimani asiakastyön päiväkirjamerkintä vuodelta 2015 ja lainauksen kohde, 21-vuotias nuori, ensimmäisiä hankkeemme aikana tapaamiani asiakkaita. Tuolloin pohdin, mitä havaintoja on tarkoituksenmukaista kirjata, samalla kun haimme kollegani kanssa yhtenäisiä kirjauskäytäntöjä.

Palasin äskettäin reilun viikon mittaiselta lomamatkalta Yhdysvaltojen länsirannikolta. Vaikka periaatteessa yritinkin välttää työasioita lomani aikana, tuli ympäröivää yhteiskuntaa tarkkailtua kuitenkin aina välillä myös ”sillä silmällä”. Mieleeni jäi muutamiakin itseäni ammatillisesti kiinnostavia asioita.

Erilainen jakamistalous näyttäytyy Kalifornian isoimpien kaupunkien katukuvassa todella vahvasti. Tavaroita ja hyödykkeitä ei todellakaan tarvitse enää aina omistaa, vaan niitä voi aivan hyvin jakaa ja lainata, toki korvausta vastaan.

Ohjaamossa kohtaamme usein nuoria, jotka ovat itsenäistymisen kynnyksellä. Olemmekin miettineet, miten tärkeää on, että nuori saa oikeaan aikaan tietoa – myös raha-asioista. Itsenäiseen toimeentuloon ja omien asioiden hoitoon tarvitsee paljon tietoa ja taitoa. Usein käy kuitenkin niin, että nuori havahtuu omiin puutteellisiin rahankäyttötaitoihinsa liian myöhään, ollessaan tilanteessa, jossa pitäisi jo osata, tulla toimeen ja kyetä selvittämään tilannettaan esimerkiksi vuokranantajalle päin.

Tasan 25 vuotta sitten helmikuussa 1993 tuli voimaan laki yksityishenkilön velkajärjestelystä, joka merkitsi kokonaan uudenlaista oikeudellista ajattelua. Se katkaisi siihen saakka vallinneen elinikäisen velkavastuun periaatteen. Lain säätämisen taustalla oli tarve auttaa laman seurauksena ylivelkaantuneita vapautumaan ylivoimaiseksi käyneestä velkataakastaan.

”Moni voi ajatella, että pitää pärjätä yksin, mutta kyllä apua saa pyytää!” Näin Takuusäätiön asiakasraatiin osallistuneet kannustavat talous- ja velkaongelmissa olevia ihmisiä. He tietävät omasta kokemuksestaan, mistä puhuvat.

Takuusäätiössä toimi viime vuonna takausasiakkaiden asiakasraati. Kaikkia raadin jäseniä yhdisti se, että he ovat ylivelkaantuneet erilaisten elämäntilanteiden vuoksi ja ratkaisseet velkaongelman myöhemmin Takuusäätiön takaamalla järjestelylainalla.

Piipahdimme toisen Perintäritarin yrittäjän Jussin kanssa viime vuoden lokakuussa pariin otteeseen Seinäjoen Yhteiskoululla keskustelemassa ysiluokkalaisten kanssa säästämisestä ja rahan käytöstä. Täytyy sanoa, että hämmennyin, miten fiksuja ja kypsiä ajatuksia nuorisolta aiheesta tuli. Viikkorahoja säästetään muun muassa siihen, että voitaisiin seuraavana kuukautena tehdä jokin suurempi hankinta harrastuksia silmällä pitäen. Erittäin vakuuttava esimerkki oman talouden kestävästä hallinnasta.

Takuusäätiön pienlainalla lähdettiin hakemaan ratkaisua ylivelkaantumisen ennaltaehkäisyyn. Pienituloisille ihmisille haluttiin tarjota kohtuuehtoista rahoitusta, jonka voisi vähän pikavippien tapaan saada nopeasti kertaluontoisiin menoihin. Maksuhäiriömerkintä ei olisi este lainalle, mutta vanhoihin velkoihin pienlainaa ei lähtökohtaisesti myönnettäisi. Erilaisia velkojen järjestelykeinoja on jo olemassa, ja myös valtaosa kuntien sosiaalisista luotoista käytetään vanhoihin velkoihin.

Laskin

Keskustelin äskettäin lähipiiriini kuuluvan yhdeksäsluokkalaisen kanssa hänen opinnoistaan. Syksyllä yhteiskuntaopin opetuksen yhteydessä oli alkanut myös taloustaitojen opintokokonaisuus.

Poika kertoi opetuksen kestäneen viisi viikkoa ja keskittyneen koko ajan sijoitustoimintaan. ”Ihan kiinnostavaa”, totesi poika, mutta ihmetteli samalla sitä, että tippaakaan ei keskusteltu siitä, mistä sijoitettavaa rahaa saisi.

Olemme Takuusäätiössä pohtineet viime aikoina paljon sitä, miten ihmisiä voisi tukea paremmin heidän taloudellisen käyttäytymisensä muutoksessa. Miten saada ihmiset hakemaan apua varhaisemmassa vaiheessa, jo paljon ennen kuin talousongelmat ovat kärjistyneet vakaviksi velkaongelmiksi? Entä minkälaisia uusia välineitä olisi tarpeen kehittää vaikuttavamman talousneuvonnan tueksi?

Kun Mun talous -hanke reilut neljä vuotta sitten aloitteli toimintaansa, velkaantumisriskissä ja rahahuolissa olevien nuorten tavoittaminen oli hankalaa. Esimerkiksi Takuusäätiö tarjosi neuvontaa ainoastaan puhelimitse Velkalinjalla. Sen kautta nuorten tavoittaminen oli haastavaa. Velkalinjaan soittaneista ainoastaan 9-11 % oli vuodesta riippuen ollut alle 30-vuotias. Kasvokkaista neuvontaa tarjoavat kunnalliset talous -ja velkaneuvonnat eivät tavoittaneet nuoria tätä paremmin. Hankkeen aikana Takuusäätiössä kehitetty Kysy rahasta -chat neuvontapalvelu on tuonut ongelmaan helpotusta.

Paljon puhutaan ylivelkaantumisen ja velkaongelmien vähentämisestä; eniten ovat olleet esillä kuluttajain talouslukutaito ja kuluttajista tehtävä positiivinen luottotietorekisteri. Entä vastuullisen luotonannon velvoitteet?

Kaupallisten yhdistelylainojen tarjonta on viime vuosina lisääntynyt olennaisesti. Niitä markkinoidaan internetissä näkyvästi helppona ja nopeana ratkaisuna tilanteeseen, jossa yksittäisten kulutusluottojen kuukausierät ovat kasvaneet liian suuriksi suhteessa omaan maksukykyyn. Mainoksissa korostetaan, kuinka luottojen kuukausierissä voi ”säästää” ison summan yhdistämällä useat pienet luotot uudella isommalla luotolla. Mainokset jättävät sen sijaan kertomatta sen, että ison luoton pieni kuukausierä ja pitkä takaisinmaksuaika johtavat hyvin kalliiseen lopputulokseen.

Ikääntyneisiin kohdistuva taloudellinen hyväksikäyttö näkyy vahvasti Suvanto ry:n asiakastyössä. Suvanto-linjalle tulleiden puheluiden määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana nelinkertaistunut. Niistä suurimman osan aiheena on taloudellinen hyväksikäyttö.

Käväisin äskettäin ostoksilla Vantaalla norjalaislähtöisessä kodinkoneliikkeessä. Edelläni kassajonossa seisoi nuori nainen, jonka kädessä oli uusi puhelin ja nippu kaavakkeita. Nainen vilkuili kaavakkeita sivusilmällä ikään kuin olisi yrittänyt vaivihkaa saada pikaisesti selvää, mitä kaikki ne pienet tekstit oikein pitivät sisällään.

Kun naisen kassavuoro tuli, otti kassa häneltä allekirjoituksen useampaankin paperiin. Lopulta kassa luovutti hänelle laatikon, joka sisälsi uuden puhelimen ja puolet paperinipusta.

Ihmiset pyrkivät pärjäämään omillaan, eikä raha-asioista tai velkaongelmista mielellään puhuta edes läheisten kanssa. Käytännössä tämä näyttäytyy velkakierteenä eli kun velkoja on kertynyt maksettavaksi liikaa, niiden maksamiseen otetaan uutta velkaa. Kun velkaa kertyy lisää, maksuvaikeudet kasvavat. Kun ongelmista ei puhuta tai niihin ei haeta apua, ne paisuvat.

Tunnustan. Pidän kovasti Ultra Brasta. Olen nähnyt heidät keikalla kolmattakymmenettä kertaa ja omistan kaikki heidän levynsä, myös ne harvinaisemmat singlet. Kiljuin riemusta, kun kuulin heidän comeback-keikoistaan kesällä 2017. Ja yhtä lailla pompin ilosta, kun minulle selvisi, että he tekevät vielä yhden keikan Helsingissä joulukuussa 2017.

Tänä kesänä positiivinen luottotieto on saanut mediassa paljon palstatilaa. Monet finanssialan edustajat ovat ilmoittaneet kannattavansa positiivisen luottotietorekisterin käyttöönottoa kotitalouksien ylivelkaantumiskehityksen hillitsemiseksi. Alati laajenevassa luottoyhteiskunnassa positiivisen luottotiedon nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen alkaa olla välttämättömyys.

”Nyt jos koska kannattaa hakea lainaa vaikka lomamatkaan, sillä tarjoamme ilmaista lainaa!”

Sivut