Olet täällä

Blogi

Epätietoisuus siitä, paljonko rahaa oli ja mihin sitä meni. Siitä lähti kiinnostukseni oman rahankäytön seuraamiseen. Ensin se tapahtui perinteisesti kynän sekä ruutupaperin kanssa, lukiossa siirryin Exceliin ja vuonna 2016 löysin Pennon, joka on yhä viikoittaisessa käytössä. Verrattuna lähtötilanteeseen Penno helpotti ja nopeutti sunnuntai-iltoja, jolloin käyn viikon menot läpi, tarkistan kuukausibudjetissa pysymisen ja hahmottelen seuraavan viikon menoja. Aikaa vievää puuhaa tämä ei siis ole.

Opiskeluaikaan on aina yhdistynyt pienituloisuus ja pennin loputon venytys. Tämä on myös mielleyhtymä, joka useimmilla herännee sanoista opiskelija ja raha. Kyse ei kuitenkaan ole vain mielikuvasta: opiskelijoiden keskimääräinen kuukausitulo Suomessa alittaa EU:n virallisen köyhyysrajan, sillä asumiskulujen jälkeen käyttörahaa jää keskimäärin 15 euroa päivässä.

”Tiukan budjetin mukaan piti elää, ja vaikka yhtä aikaa olin muuttanut isoon kaupunkiin houkutusten äärelle, niin olinkin lopulta suurimman osan ajasta kotona, koska ei ollut varaa mihinkään.”

Takuusäätiö on auttanut velkaongelmiin joutuneita ihmisiä jo 90-luvulta asti myöntämällä takauksia pankkilainoihin, jolla velat voidaan yhdistää yhdeksi lainaksi. Viime vuosien aikana yhä useammat markkinoilla toimivat rahoituslaitokset ovat aloittaneet saman. Erisuuruisia yhdistelylainoja markkinoidaan tällä hetkellä voimakkaasti joka suunnalta: ”Yhdistä lainasi, säästät kuluissa ja koroissa!” Sama ajatus on meillä Takuusäätiössäkin.

Heräteostoksia, vaikeus saada laskut maksettua järkevässä järjestyksessä, eräpäivien unohtuminen, yli varojen eläminen, pikavippikierre… Näin listasivat nuoret omaa taloudenhallintaansa vaikeuttavia asioita. Nuorilla taloudellinen lukutaito on keskimääräistä heikompaa, toteaa myös Mun talous -tiimi esityksessään kansallisen talouslukutaidon strategian puolesta.

Tämä parjattu ja murrosiän turbulenssissa elävä ikäluokka valittiin tietoisesti TATin tämän vuoden koulukiertueen Mun elämä, mun rahat kohderyhmäksi. Halusimme tavata kasvotusten juuri kasiluokkalaisia, sillä heillä on usein edessään ensimmäinen kesä kesätöissä sekä mahdolliset rippilahjarahat.

Monet perheet juhlivat tällä viikolla nuorten kanssa koulujen päättymistä ja valmistumista. Kesän jälkeen osalla nuorista on edessä muutto ensimmäiseen omaan kotiin.

Intoa ja iloa itsenäisen elämän aloittamisesta on toivottavasti ilmassa, mutta raha voi silti askarruttaa mieltä. Mitä vanhemmat tai muut lähellä olevat aikuiset voivat tehdä kesän aikana yhdessä nuoren kanssa, jotta arki omassa kodissa sujuu raha-asioiden osalta mahdollisimman hyvin?

Teemme noin 30 000 päätöstä joka päivä. Jos tietoisesti harkitsisimme jokaista päätöstämme erikseen, tuskin pääsisimme aamulla pois kotoa ennen myöhäistä iltaa. Arkemme sujuu, koska toimimme autopilotilla kyseenalaistamatta aamurutiinejamme. Taloustieteen Nobel-palkitun psykologi Daniel Kahnemanin mukaan ajatteluamme ja päätöksentekoamme ohjaavatkin kaksi eri järjestelmää. Järjestelmä yksi on nopea, intuitiivinen ja emotionaalinen. Sen varassa suoritamme arkeamme. Järjestelmä kaksi on taas hitaampi, harkitsevampi ja loogisempi.

Tosi kiva maksaa tellit, lellit, sähkö, puhelin, puurot, vellit, vuokra, mätkyt, netti, velat, verot, korot, korkojen korot

Näin lauleskelee Antti Tuisku.

Antti Tuiskun riimiin voisi todeta, että laskujen maksaminen on tuskin kenenkään mielestä erityisen kivaa. Vielä tylsempää on, jos arjen perusmenojen maksamiseen on otettu lainarahaa ja maksettavana on myös ne korkojen korot. Kun kuukausittaiset tulot eivät syystä tai toisesta riitä peruselämisen kuluihin ja avuksi otetaan laina, on vaarana ylivelkaantuminen.

Suunnittelin ja toteutin Nuorisosäätiössä asuttamis- ja taloustukikokeilun (2014-2017), jonka aikana asutin ja neuvoin ylivelkaantuneita, 18-29-vuotiaita talousongelmaisia nuoria. Nelivuotisen Mun talous -kokeilun aikana selvitin yhdessä nuorten kanssa, millaisesta asumisen ohessa tarjottavasta tuesta he hyötyvät.

”Asiakkaalla ollut vaikeuksia sosiaalitoimen kanssa yrittäessään hakea toimeentulotukea. Kokee saaneensa ristiriitaista tietoa sekä huonoa palvelua, ja suhtautuu sosiaalityöntekijöihin epäillen.” Lainaus on laatimani asiakastyön päiväkirjamerkintä vuodelta 2015 ja lainauksen kohde, 21-vuotias nuori, ensimmäisiä hankkeemme aikana tapaamiani asiakkaita. Tuolloin pohdin, mitä havaintoja on tarkoituksenmukaista kirjata, samalla kun haimme kollegani kanssa yhtenäisiä kirjauskäytäntöjä.

Palasin äskettäin reilun viikon mittaiselta lomamatkalta Yhdysvaltojen länsirannikolta. Vaikka periaatteessa yritinkin välttää työasioita lomani aikana, tuli ympäröivää yhteiskuntaa tarkkailtua kuitenkin aina välillä myös ”sillä silmällä”. Mieleeni jäi muutamiakin itseäni ammatillisesti kiinnostavia asioita.

Erilainen jakamistalous näyttäytyy Kalifornian isoimpien kaupunkien katukuvassa todella vahvasti. Tavaroita ja hyödykkeitä ei todellakaan tarvitse enää aina omistaa, vaan niitä voi aivan hyvin jakaa ja lainata, toki korvausta vastaan.

Ohjaamossa kohtaamme usein nuoria, jotka ovat itsenäistymisen kynnyksellä. Olemmekin miettineet, miten tärkeää on, että nuori saa oikeaan aikaan tietoa – myös raha-asioista. Itsenäiseen toimeentuloon ja omien asioiden hoitoon tarvitsee paljon tietoa ja taitoa. Usein käy kuitenkin niin, että nuori havahtuu omiin puutteellisiin rahankäyttötaitoihinsa liian myöhään, ollessaan tilanteessa, jossa pitäisi jo osata, tulla toimeen ja kyetä selvittämään tilannettaan esimerkiksi vuokranantajalle päin.

Tasan 25 vuotta sitten helmikuussa 1993 tuli voimaan laki yksityishenkilön velkajärjestelystä, joka merkitsi kokonaan uudenlaista oikeudellista ajattelua. Se katkaisi siihen saakka vallinneen elinikäisen velkavastuun periaatteen. Lain säätämisen taustalla oli tarve auttaa laman seurauksena ylivelkaantuneita vapautumaan ylivoimaiseksi käyneestä velkataakastaan.

”Moni voi ajatella, että pitää pärjätä yksin, mutta kyllä apua saa pyytää!” Näin Takuusäätiön asiakasraatiin osallistuneet kannustavat talous- ja velkaongelmissa olevia ihmisiä. He tietävät omasta kokemuksestaan, mistä puhuvat.

Takuusäätiössä toimi viime vuonna takausasiakkaiden asiakasraati. Kaikkia raadin jäseniä yhdisti se, että he ovat ylivelkaantuneet erilaisten elämäntilanteiden vuoksi ja ratkaisseet velkaongelman myöhemmin Takuusäätiön takaamalla järjestelylainalla.

Piipahdimme toisen Perintäritarin yrittäjän Jussin kanssa viime vuoden lokakuussa pariin otteeseen Seinäjoen Yhteiskoululla keskustelemassa ysiluokkalaisten kanssa säästämisestä ja rahan käytöstä. Täytyy sanoa, että hämmennyin, miten fiksuja ja kypsiä ajatuksia nuorisolta aiheesta tuli. Viikkorahoja säästetään muun muassa siihen, että voitaisiin seuraavana kuukautena tehdä jokin suurempi hankinta harrastuksia silmällä pitäen. Erittäin vakuuttava esimerkki oman talouden kestävästä hallinnasta.

Takuusäätiön pienlainalla lähdettiin hakemaan ratkaisua ylivelkaantumisen ennaltaehkäisyyn. Pienituloisille ihmisille haluttiin tarjota kohtuuehtoista rahoitusta, jonka voisi vähän pikavippien tapaan saada nopeasti kertaluontoisiin menoihin. Maksuhäiriömerkintä ei olisi este lainalle, mutta vanhoihin velkoihin pienlainaa ei lähtökohtaisesti myönnettäisi. Erilaisia velkojen järjestelykeinoja on jo olemassa, ja myös valtaosa kuntien sosiaalisista luotoista käytetään vanhoihin velkoihin.

Laskin

Keskustelin äskettäin lähipiiriini kuuluvan yhdeksäsluokkalaisen kanssa hänen opinnoistaan. Syksyllä yhteiskuntaopin opetuksen yhteydessä oli alkanut myös taloustaitojen opintokokonaisuus.

Poika kertoi opetuksen kestäneen viisi viikkoa ja keskittyneen koko ajan sijoitustoimintaan. ”Ihan kiinnostavaa”, totesi poika, mutta ihmetteli samalla sitä, että tippaakaan ei keskusteltu siitä, mistä sijoitettavaa rahaa saisi.

Olemme Takuusäätiössä pohtineet viime aikoina paljon sitä, miten ihmisiä voisi tukea paremmin heidän taloudellisen käyttäytymisensä muutoksessa. Miten saada ihmiset hakemaan apua varhaisemmassa vaiheessa, jo paljon ennen kuin talousongelmat ovat kärjistyneet vakaviksi velkaongelmiksi? Entä minkälaisia uusia välineitä olisi tarpeen kehittää vaikuttavamman talousneuvonnan tueksi?

Kun Mun talous -hanke reilut neljä vuotta sitten aloitteli toimintaansa, velkaantumisriskissä ja rahahuolissa olevien nuorten tavoittaminen oli hankalaa. Esimerkiksi Takuusäätiö tarjosi neuvontaa ainoastaan puhelimitse Velkalinjalla. Sen kautta nuorten tavoittaminen oli haastavaa. Velkalinjaan soittaneista ainoastaan 9-11 % oli vuodesta riippuen ollut alle 30-vuotias. Kasvokkaista neuvontaa tarjoavat kunnalliset talous -ja velkaneuvonnat eivät tavoittaneet nuoria tätä paremmin. Hankkeen aikana Takuusäätiössä kehitetty Kysy rahasta -chat neuvontapalvelu on tuonut ongelmaan helpotusta.

Paljon puhutaan ylivelkaantumisen ja velkaongelmien vähentämisestä; eniten ovat olleet esillä kuluttajain talouslukutaito ja kuluttajista tehtävä positiivinen luottotietorekisteri. Entä vastuullisen luotonannon velvoitteet?

Sivut