Olet täällä

Blogi

Kesälomalla omalle rahankäytölle sallii helposti enemmän väljyyttä kuin muina aikoina vuodesta. Suurimman siivun suomalaisten kesälomabudjetista lohkaisevat matkailu sekä erilaiset juhlat ja tapahtumat. Huomaamatta rahaa kuluu enemmän kuin muina kuukausina, eikä sitä välttämättä tule huomioitua omassa budjetissa. Syksyn kynnyksellä onkin hyvä ottaa hetki aikaa ja pohtia omia kulutustottumuksiaan. Kuluttajuus on yhteiskunnassamme yhä suuremmassa roolissa ja se kytkeytyy suoraan taloudelliseen käyttäytymiseen.

Takuusäätiön asiakkaiksi hakeutuu paljon niin pienituloisia työssäkäyviä kuin eläkeläisiäkin. Yhden henkilön taloudet tai yksinhuoltajaperheet ovat määrältään eniten edustettuna asiakkaissamme. Useasti pienituloisuus tai tulojen pienentyminen vaikuttavat maksukykyyn oleellisesti.