Olet täällä

Blogi

Monet perheet juhlivat tällä viikolla nuorten kanssa koulujen päättymistä ja valmistumista. Kesän jälkeen osalla nuorista on edessä muutto ensimmäiseen omaan kotiin.

Intoa ja iloa itsenäisen elämän aloittamisesta on toivottavasti ilmassa, mutta raha voi silti askarruttaa mieltä. Mitä vanhemmat tai muut lähellä olevat aikuiset voivat tehdä kesän aikana yhdessä nuoren kanssa, jotta arki omassa kodissa sujuu raha-asioiden osalta mahdollisimman hyvin?

Teemme noin 30 000 päätöstä joka päivä. Jos tietoisesti harkitsisimme jokaista päätöstämme erikseen, tuskin pääsisimme aamulla pois kotoa ennen myöhäistä iltaa. Arkemme sujuu, koska toimimme autopilotilla kyseenalaistamatta aamurutiinejamme. Taloustieteen Nobel-palkitun psykologi Daniel Kahnemanin mukaan ajatteluamme ja päätöksentekoamme ohjaavatkin kaksi eri järjestelmää. Järjestelmä yksi on nopea, intuitiivinen ja emotionaalinen. Sen varassa suoritamme arkeamme. Järjestelmä kaksi on taas hitaampi, harkitsevampi ja loogisempi.

Tosi kiva maksaa tellit, lellit, sähkö, puhelin, puurot, vellit, vuokra, mätkyt, netti, velat, verot, korot, korkojen korot

Näin lauleskelee Antti Tuisku.

Antti Tuiskun riimiin voisi todeta, että laskujen maksaminen on tuskin kenenkään mielestä erityisen kivaa. Vielä tylsempää on, jos arjen perusmenojen maksamiseen on otettu lainarahaa ja maksettavana on myös ne korkojen korot. Kun kuukausittaiset tulot eivät syystä tai toisesta riitä peruselämisen kuluihin ja avuksi otetaan laina, on vaarana ylivelkaantuminen.

Suunnittelin ja toteutin Nuorisosäätiössä asuttamis- ja taloustukikokeilun (2014-2017), jonka aikana asutin ja neuvoin ylivelkaantuneita, 18-29-vuotiaita talousongelmaisia nuoria. Nelivuotisen Mun talous -kokeilun aikana selvitin yhdessä nuorten kanssa, millaisesta asumisen ohessa tarjottavasta tuesta he hyötyvät.

”Asiakkaalla ollut vaikeuksia sosiaalitoimen kanssa yrittäessään hakea toimeentulotukea. Kokee saaneensa ristiriitaista tietoa sekä huonoa palvelua, ja suhtautuu sosiaalityöntekijöihin epäillen.” Lainaus on laatimani asiakastyön päiväkirjamerkintä vuodelta 2015 ja lainauksen kohde, 21-vuotias nuori, ensimmäisiä hankkeemme aikana tapaamiani asiakkaita. Tuolloin pohdin, mitä havaintoja on tarkoituksenmukaista kirjata, samalla kun haimme kollegani kanssa yhtenäisiä kirjauskäytäntöjä.