Olet täällä

Apua halutaan tarjota jo ennen talousongelmien kärjistymistä – TOIVO-hanke käynnistyy keväällä Turussa

Takuusäätiö sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä käynnistävät alkuvuodesta 2018 yhteisen kaksivuotisen TOIVO - toivoa taloudelliseen toivottomuuteen -kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan sekä diakoniatyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamista, valmiuksia ja verkostoja, jotta taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevat saavat apua nykyistä varhaisemmassa vaiheessa, jo ennen talous- ja velkaongelmien kärjistymistä.

Hankkeessa jatketaan ja vahvistetaan loppuvuodesta 2016 Turussa alkanutta verkostoyhteistyötä, jossa mukana on ollut Takuusäätiön ja diakoniatyön lisäksi muun muassa sosiaalityön, talous- ja velkaneuvonnan, KELAn sekä eri järjestöjen ammattilaisia. Tavoitteena on kehittää paikallisiin tarpeisiin sopivaa, moniammatillista palveluohjauksen mallia kriisissä ja taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevien ja heidän läheistensä tukemiseksi.

”Haluamme tarjota talous- ja velkaongelmien tunnistamisen ja puheeksi ottamisen tueksi tietoa sekä kehittää ja kokeilla erilaisia talousohjauksen työvälineitä ja menetelmiä. Laajalle yhteistyöverkostolle on suuri tarve, sillä asiakkaiden ongelmien moniulotteisuus vaatii moniammatillista osaamista ja yhteistyötä”, toteaa Takuusäätiön kehittämispäällikkö Minna Markkanen.

Hyväksi havaitut käytännöt, materiaalit ja välineet levitetään pilottialueena olevan Turun lisäksi myöhemmin myös muille paikkakunnille vuodesta 2019 alkaen.

Hankkeeseen palkataan yksi työntekijä, jonka rekrytointi aloitetaan tammikuussa. Tavoitteena on, että työntekijä aloittaa työnsä ja hanke käynnistyy kevään kuluessa. Turun alueen toimijat kutsutaan suunnittelemaan hankeyhteistyötä heti hankkeen alkuvaiheessa.

Lisätietoja:

  • yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijä Satu Pietilä, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, puh. 040 341 7185, satu.pietila(at)evl.fi
  • kehittämispäällikkö Minna Markkanen, Takuusäätiö, puh. 050 599 6305, minna.markkanen(at)takuusaatio.fi