Maksuvara

Velkajärjestelyissä et voi päättää itse lainanmaksusi kuukausierää itse. Maksukykysi ja kukausieräsi lasketaan tietyn kaavan mukaan.

Takuusäätiössä, kuntien sosiaalisessa luototuksessa sekä yksityishenkilön velkajärjestelyssä maksukyky ja velvollisuus maksaa velkoja määritellään maksuvaralaskelmalla. Se lasketaan näin: 

Tulot yhteensä
- asumismenot 
- määrätyn suuruinen euromäärä välttämättömiin menoihin 
- tietyt tapauskohtaiset menot
--------------------------------------------------------------------------
 = X euroa velkojen maksuun kuukaudessa 

Jos viivan alle jää plus-merkkinen summa, maksuvaraa on ja velkoja on maksettava tuolla summalla. Jos taas summa on miinus-merkkinen, maksuvaraa ei ole.

Tarkista Takuusäätiön takauksen saamismahdollisuus maksuvaralaskurilla.

Myös velkojat käyttävät maksuvaralaskelmaa tehdessään velallisen kanssa pitempiaikaisia maksusopimuksia. Lyhytaikaisissa sopimuksissa sinulla saattaa enemmän valinnanmahdollisuutta. Sosiaalisessa luototuksessa voidaan käyttää maksuvaralaskelman vaihtoehtona toimeentulotukilaskelmaa.