Velkajärjestelyn kesto

Velkajärjestelyn maksuohjelma kestää periaatteessa kolme vuotta.

Kolmen vuoden maksuohjelma on lähtökohta, mutta perustellusta syystä se voi olla lyhempikin, esimerkiksi pysyvästi maksukyvyttömällä, vakavasti sairaalla tai iäkkäällä ihmisellä. 

Maksuohjelmaa voidaan myös pidentää enintään viiteen vuoteen, jos velkaongelmat ovat syntyneet kulutusluotoista eikä velkaantumisen syynä ole sairaus, työttömyys tai muu vastaava itsestä riippumaton syy. 

Velkajärjestelyssä on toisinaan mahdollista säilyttää omistusasunto, jolloin maksuohjelma kestää tavallisesti noin kymmenen vuotta. Omistusasunnon säilyttäminen edellyttää, että maksuvara riittää asuntolainan maksamiseen. Lisäksi asunnon täytyy on kohtuullisen kokoinen ja arvoinen.