Ulosotto

Pelkäätkö ulosoton alkamista tai tuskailetko loputtomalta tuntuvaan ulosoton kanssa? Näiltä sivuilta löydät tietoa, uusia näkökulmia ulosottoon ja ehkä mahdollisuuksia päästä eroon ulosotosta.

Velkoja voi periä saatavian viimesijassa ulosoton kautta, ellei velallinen maksa velkaa vapaaehtoisesti maksuhuomautusten tai -vaatimusten perusteella. Siten ulosotto on velan pakkoperintää, mutta se perustuu lakiin. Tosin ulosotossakin on vielä mahdollisuus maksaa velkoja vapaaehtoisesti.

Ulosotto on joissakin tilanteissa jopa ihan hyvä keino hoitaa velkoja. Ellei maksukykyä ole, ulosottoviranomainen välittää siitä luotettavan tiedon velkojille ja turhat perintäyritykset jäävät pois.

Velat eivät ole ulosotossa loputtomiin. Ne on mahdollista saada pois ulosotosta joko jollakin velkajärjestelyllä tai sitten niiden perintä päättyy ennen pitkää vanhentumiseen.  

Lue näiltä sivuilta  

  •     miten ulosotto toimii, alkaa, etenee ja lopulta päättyy
  •     millaisia helpotuksia ulosotossa on

 Ulosotto on myös yhdenlainen keino ratkaista velkaongelmat joko pysyvästi tai väliaikaisesti.