Olet täällä

Lievennykset ja vapaakuukaudet

Pitkään jatkuneeeen ulosmittaukseen voi saada maksuvapaita kuukausia. Helpotusta voit saada myös silloin, jos työllistyt pitkän työttömyysjakso jäkeen.

Sairaus, työttömyys, velallisen maksama elatusapu tai muu erityinen syy voidaan ottaa huomioon ulosmittauksessa. Jos olet ollut pitkään työttömänä, palkan ulosmittausta voidaan lykätä enintään neljä kuukautta, ellei velkojan maksunsaanti olennaisesti vaarannu.

Saat vapaakuukausia eli ulosmittaus keskeytetään määräajaksi, jos palkan ulosmittaus on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti vuoden. Sen lisäksi ulosmittauksen on pitänyt olla ns. tulorajaulosmittausta, jolloin nettotulosi ovat pienemmät kuin kaksi kertaa suojaosuutesi. Jos tulosi ovat suuremmat, kyseessä ei ole tulorajaulosmittaus, ja silloin et voi saada vapaakuukausia tällä perusteella.

Vapaakuukausien perusteluna voi olla myös se, että välttämättömät asumiskustannuksesi tai muut elinkustannukset ovat suuret ulosmittauksen jälkeen käteen jäävään määrään nähden.
 Voit vedota myös muuhun erityiseen syyhyn kuten esimerkiksi silmälasien tai auton korjaukseen.

Kun haet ulosmittauksen vapaakuukautta tällä perusteella, varaudu laatimaan kirjallinen hakemus ja liittämään siihen vapaamuotoinen kustannusarvio. Kustannukset voit useimmissa tapauksissa arvioida itse, mutta tarvittaessa pyydä hinta-arviota ammattilaiselta esimerkiksi hammaslääkäriltä hammashoidon kustannusarvio.

Tulorajaulosmittauksessa  on siis oikeus kahteen vapaakuukauteen vuodessa ja ne annetaan viran puolesta. Muilla perusteilla vapaakuukausia voidaan antaa velallisen pyynnöstä enintään yhteensä kolme vuosittain.

Samalla perusteella ei voida antaa sekä vapaakuukausia että rajoittaa ulosmittauksen määrää. Elatusavun perinnässä vapaakuukausia voidaan antaa ja ulosmittausta lykätä vain hyvin perustellusta syystä.