Olet täällä

Tulo- meno- ja velkatietojen selvittäminen

Aloita tietojen kokoaminen keräämällä kotoa löytyvät paperit, joissa on tulo-, meno- ja velkatietoja. Taloustietojen kokoaminen kannattaa tehdä huolellisesti, vaikka siihen menisikin aikaa.

Jos kaikki paperit eivät ole tallessa, muistele mitä tuloja, menoja ja velkoja sinulla ja perheessäsi on. Tarkista tiedot, kun saat niihin liittyvää postia seuraavan kerran.

Kerää paperit yhteen paikkaan, niin ne löytyvät helposti. Tilanteen selvittely ja suunnitelman tekeminen sujuu nopeammin, kun tiedot ovat tarvittaessa käsillä.

A. Tulotositteet

Kerää

 • palkkalaskelmat pää- ja sivutuloista
 • päiväraha-, eläke-, asumistuki-, toimeentulotukipäätökset
 • muut ilmoitukset, joissa on annettu tiedoksi maksettavat sosiaalietuudet tai muut tulot.

Tarkista tulotietoja tarvittaessa tiliotteelta.

B. Menotositteet

Kokoa kaikki laskut:

 • sähkö, vesi
 • vakuutus
 • lehti
 • puhelin, nettiliittymä
 • muut laskut
 • vuokrakuitit

Kaikista säännöllisistä menoista, kuten matkakuluista tai lounasruokailuista ei tule laskua. Palauta myös nämä vakiintuneet menot mieleesi. Arvioi ruokamenosi esimerkiksi pankki- tai etuuskortin tiliotteen perusteella. Tiliotteilta näet myös muita menotietoja.

Muista myös harvemmin toistuvat menot

Kaikki tulot ja menot eivät toistu samanlaisina kuukausittain. Esimerkiksi sähkölasku erääntyy maksettavaksi yleensä joka toinen kuukausi, loppuvuonna voi tulla lisäveroa tai veronpalautusta, vuokraa ja asumistukia tarkistetaan määräajoin.

Harvoin toistuvat ja kausittaiset menot tai tulot unohtuvat helposti. Tai jos ne tulevat ”yllätyksinä”, vaarana on reagoida niihin hädissään esimerkiksi uudella lainalla.

Harvemmin toistuvat menot kannattaa merkata vuosikalenterilomakkeeseen. Sen avulla voit yrittää varautua menojen kasautumiseen esimerkiksi säästämällä etukäteen tai muuttamalla laskutusjaksoa.

C. Velkatositteet

Kokoa kaikki mahdolliset velkojilta saamasi

 • uusimmat laskut tai maksuhuomautukset
 • haastehakemukset tuomioistuimesta, yleensä käräjäoikeudesta
 • velkakirjat
 • ulosoton maksuhuomautukset.

Myös pankkitiliotteelta löytyy velkatietoja. Jos papereita puuttuu, odota seuraava laskua, tiliotetta tai haastehakemusta, josta tiedot löytyvät.

Tarvittaessa voit tiedustella velkatietoja suoraan velkojilta, perimistoimistoilta tai ulosotosta. Pyydä tietoja, jos olet epävarma jostakin velasta, esimerkiksi yhteisvastuullisesta tai hyvin vanhasta velasta. Ulosoton listaus on maksuton, kun pyydät sen velkajärjestelyä varten. Myös perimistoimistot ja muut velkojat antavat tiedot yleensä maksutta ainakin kerran vuodessa.

Velkatietoja löytyy myös luottotietorekisteriotteesta. Siitä näet esimerkiksi, mistä veloista maksuhäiriömerkintä on voimassa ja merkintöjen päättymisajankohdat. Luottotietorekisteriotteen saat lain mukaan maksutta kerran 12 kuukaudessa.