Olet täällä

Käräjäoikeuden ja ulosoton ilmoittamat maksuhäiriömerkinnät

Tavallisimmin maksuhäiriömerkintä tulee kun velkoja hakee maksutuomion velkaan ja sitä peritään ulosotossa. Silloin merkinnän ilmoittaa luottotietorekisteriin viranomainen eli käräjäoikeus tai ulosottomies.

Käräjäoikeuden ilmoittamat merkinnät

Velkoja hakee käräjäoikeudesta velkaan maksutuomion, jotta se voi halutessaan laittaa velan ulosottoon. Käräjäoikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin antamansa maksu- eli velkomistuomion tai häätötuomion. Tällöin maksuhäiriömerkintä tulee tuomioista. Tuomioita annetaan seuraavanlaisiin velkoihin:

  • pankin ja muun rahoitusyhtiön myöntämään luottoon, joita ovat esimerkiksi asunto-, auto-, kulutus- tai opintolaina, pikavippi, kortti- tai limiittiluotto
  • laskurästeihin, jota velkoo yritys tai yksityishenkilö, esimerkiksi liittymä-, vakuutus- sähkölaskut tai vuokra- ja vastikevelat

Ennen tuomion hakua velkoja on kertonut perintäkirjeessään käynnistävänsä tuomion haun ja varoittanut tulevasta maksuhäiriöstä. Lisäksi olet saanut vielä haasteen käräjäoikeudesta. Siihen ei tarvitse vastata paitsi, jos velka ei pidä paikkaansa.  Lisätietoja saat videosta Älä maksa huijauslaskua.

Ulosoton ilmoittamat merkinnät

Ulosotto ilmoittaa luottotietorekisteriin seuraavanlaisia rekisterimerkinnän aiheuttavia tietoja:

  • sinut on todettu ulosotossa varattomaksi tai tuntemattomaksi eli sinua ei ole tavoitettu
  • tulojasi on ulosmitattu viimeisen kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukautta yhtämittaisesti.

Pelkkä ulosottoperintä ei aiheuta maksuhäiriömerkintää.

Voit esimerkiksi välttyä kokonaan luottotietomerkinnältä, jos ulosottoon menee esimerkiksi verovelka, sakko, elatusapumaksu ja muu julkisen laitoksen ulosoton perittäviksi lähettämä lasku. Näihin ei tarvitse hakea maksutuomiota oikeudesta. Yritysten ja yksityisten ihmisten on haettava aina häiriömerkinnän aiheuttava maksutuomio, jotta voivat toimittaa velan ulosoton perittäväksi.

Merkintää ei myöskään tule, jos sinut todetaan varattomaksi niin sanotussa suppeassa ulosotossa ja maksat velan heti pois. Jos merkintä ehtii tulla, saat sen pois heti kun maksat velan ja ilmoitat asian rekisterinpitäjille.

Käräjäoikeuden ja ulosoton ilmoittamien maksuhäiriömerkintöjen kesto

Velkomustuomiosta ja ulosotosta tulleet merkinnät näkyvät rekisterissä periaatteessa kolme vuotta Käytännössä merkinnän lopullinen voimassaoloaika kuitenkin joko lyhenee kahteen vuoteen tai pitenee neljään vuoteen.

  • Merkintä poistuu kahden vuoden kuluttua, jos maksat velan kokonaan pois etkä saa tuon kahden vuoden aikana uusia merkintöjä.
  • Aina kun sinulle tulee uusi maksuhäiriömerkintä, edellisen merkinnän kestopitenee neljään vuoteen. Myös jo poismaksamasi velan merkintäaika pitenee.

Maksuhäiriön voimassaoloaika lasketaan käräjäoikeuden antamasta velkomistuomiosta eli oikeuden päätöspäivästä. Ulosottotilanteessa se lasketaan ulosoton ilmoituksesta.