Olet täällä

Merkinnät ja niiden voimassaoloaika

Maksuhäiriö- ja muita luottotietomerkintöjä on erilaisia ja eripituisia. Laskuista, veloista ja ulosotosta aiheututuvat merkinnät näkyvät maksuhäiriörekistereissä yleensä 2-4 vuotta.

Velan maksaminen ei poista maksuhäiriömerkintää luottotietorekisteristä. Tämä on pääsääntö, johon on yksi poikkeus: ulosoton toteamat suppeat ja pitkäkestoiset estemerkinnät poistuvat heti kun velat on maksttu tai ne ovat vanhentuneet ja ulosottoviranomainen ilmoittaa asiasta kirjallisesti luottotietoyhtöön.

Joissakin tilanteissa velan maksaminen lyhentää merkinnän voimassaoloaikaa rekisterissä.

Lue näiltä sivuilta, mitkä tahot tekevät ilmoituksia luottotietorekisteriin, mistä asioista merkinnät tulevat ja kuinka kauan ne ovat voimassa.

Velka ei häviä, kun merkintä poistuu rekisteristä. Velkaa peritään, kunnes se on maksettu tai se vanhenee.