Talouspolku-hanke

Takuusäätiön kehittämishanke etsii keinoja palvella ja tavoittaa erityisryhmiä.

Talouspolku-hankkeen tavoitteena on selvittää tarpeita ja kehittää toimintatapoja Takuusäätiön erityisryhmien parempaan palvelemiseen ja tavoittamiseen. Takuusäätiön erityisryhmiä ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä ihmiset, joilla on rikostausta, peli- tai ostoriippuvuus.

Talouspolku-hankkeessa:

  • selvitetään erityisryhmiin kuuluvien ihmisten taloudenhallintapalvelujen ja velkaongelmien nykytilannetta ja ongelmakohtia
  • kehitetään Takuusäätiön toimintatapoja ja palveluita vastaamaan paremmin erityisryhmien tarpeita
  • lisätään erityisryhmiin kuuluvien ihmisten sekä heidän kanssa työskentelevien ammattilaisten ymmärrystä talous- ja velka-asioista sekä Takuusäätiön palveluista

Hankkeen ensivaiheessa kartoitetaan Takuusäätiön erityisryhmien velkaongelmien ja taloudenhallintapalvelujen nykytilannetta haastattelujen, kyselyiden sekä muun tiedonhaun avulla. Hankkeen aikana selvitetään säätiön palveluihin ja erityisryhmien tarpeisiin liittyvät ongelmakohdat ja tehdään niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Talouspolku-hankkeen tavoitteena on myös lisätä erityiseryhmien parissa työskentelevien sekä erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tietoutta talous- ja velka-asioista sekä Takuusäätiön palveluista.

Talouspolku-hanke on alkanut maaliskuussa 2016 ja se kestää kaksi vuotta.

Tutustu Talouspolku-hankkeen julkaisuihin
 

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Hanna Pieviläinen, etunimi.sukunimi@takuusaatio.fi, p. 046 922 2902