Toimeentuloetuudet

Neuvontapiste Ne-Rå
Ne-Rå:ssa annetaan sosiaalipalveluihin, etuuksiin ja asumismahdollisuuksiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä autetaan hakemusten ja lomakkeiden täyttämisessä. Lisäksi he antavat mahdollisuuksien mukaan asiointitukea viranomaisten luokse. Ne-Rå:ssa voi myös käydä juttelemassa muista mieltä askarruttavista asioista.

Kela
Hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa kaikissa elämäntilanteissa. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki ja vähimmäiseläkkeet. Lisäksi Kela huolehtii vammaisetuuksista, sotilasavustuksista sekä maahanmuuttajan tuesta. Voit asioida suoraan Kelan toimistoissa, puhelimitse tai verkossa.

Kunnat
Myöntävät toimeentulotukea, joka on viimesijainen tukimuoto. Yhteystiedot löydät oman asuinkuntasi nettisivuilta tai soittamalla kunnan puhelinvaihteeseen.

TE-palvelut
Sivuilta löydät esimerkiksi tietoa, miten toimit, jos jäät työttömäksi ja miten työttömyysetuutta haetaan.